BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

1984 yılında 2547 Sayılı Kanun'un değişik 58. maddesi gereğince kurulmuş olan Araştırma Fonu kaldırılmış, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik'in 4.maddesi uyarınca "Bilimsel Araştırma Projelerinin Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve İzlenmesi Komisyonu" kurulmuş ve bu komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere, Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 14 Mayıs 2002 gün ve 2002-12 sayılı oturumunda alınan 18 no' lu karar ile Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur.
Maliye Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar ve kabul edilen yeni yönetmelikler çerçevesinde, Bilimsel Araştırma Projelerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarda değişikliklerin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Yapılan çalışmalar ile son şekli verilen Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun Çalışma Yönergesi Ekim 2011 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİNİN AMACI

 

  • - Alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, Üniversite içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımları ile yapılacak araştırma projelerini desteklemek,

  • - Üniversite bilim politikasına uygun öncelikli araştırma alanlarını ve konuları belirlemek, bunlara bütçe oluşturmak,

  • - Desteklenen bilimsel araştırma projelerinin düzenli olarak yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

  • - Araştırma sonuçlarının uluslararası yayına dönüşümünü artırıcı önlemler ve teşvikler geliştirmek,

Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin temel amaçları arasındadır.BAP Otomasyonuna Girişte Yaşanan Sorunların Çözümü İçin Tıklayınız...

Satınalma Duyuruları

Kayıt yok

Genel Duyurular

Kayıt yok
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__