Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
1 DDP(V)-2017/12 Prof.Dr. Ahmet GÜMEN Sütçü ineklerde postpartum dönem yönetiminin fertilite üzerine etkisi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / DOĞUM VE JİNEKOLOJİ AD
2 TDAP(Z)-2016/3 Arş.Gör.Dr. İlknur ALİBAŞ Bazı Mikroalg Türlerinin Çeşitli Kurutma Yöntemleri ile Kurutulması ve Kurutulmuş Mikroalglerden Biyodizel Elde Edilmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
3 TDAP(MH)-2016/1 Prof.Dr. Agah UĞUZ Araç Çarpışma Kriterlerini Sağlayan Alüminyum Köpüklü Çarpma Traversi Geliştirilmesi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
4 TDAP(MH)-2017/1 Prof.Dr. Yusuf ULCAY Elektromanyetik Kalkanlama Sağlayan Fonksiyonel Bikomponent İplik Üretimi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
5 5140018 Doç.Dr. Murat YAZICI Seri Üretime Ve Araç Güvenlik Kriterlerine Uygun Termoplastik Kompozit Kapi Bari Tasarimi Ve Prototip İmalati 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
6 212T135 Dr. Aycan TOSUNOĞLU Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa Ve Mardin İllerinde Atmosferik Polenlerinin Belirlenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
7 116S748 Prof.Dr. Özhan EYİGÖR Farklı Stres Modellerinde Nesfatin-1 ve Nöronostatin Nöronlarındaki Aktivasyonun ve Glutamaterjik Sistem Etkilerinin Histolojik Tekniklerle Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ AD
8 114R016 Prof.Dr. Zeki YILMAZ Parvovirus Enfekte Köpeklerin Salyalarında Yeni Inflamatuar Biyobelirteçlerin Araştırılması 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / İÇ HASTALIKLARI AD
9 114O783 Ferhat KURTULMUŞ Kestanenin Çarpma Akustik Karakteristiklerinin Belirlenerek, Kurtluluk, Çeşit Ve Nem Özelliklerine Göre Sinyal Işleme Ve Örüntü Tanıma Yöntemleriyle Sınıflandırılması Olanakları Üzerine Bir Araştırma 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
10 214O316 Doç.Dr. Murat CENGİZ Escherichia Coli'de Çoklu İlaç Direncinin (Mdr) Karakterizasyonu ve Mdr'ın Antimikrobiyal Kombinasyonlarla İnhibisyonu 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ
11 115S811 Prof.Dr. Ufuk ŞEKİR Statik ve Dinamik Germe Egzersizinin Peroneal ve Tibial Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkisi 12 TIP FAKÜLTESİ / SPOR HEKİMLİĞİ AD
12 113Y071 Doç.Dr. Gamze YILDIZ İklim Değişiminin Akdeniz'deki Yeşil Deniz Yosunları Üzerine Olası Fizyolojik Etkileri 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
13 114Y577 Prof.Dr. Yücel TAŞDEMİR Atmosferik kalıcı organik kirleticilerin seviyeleri ve bunların farklı ağaç türlerinde birikiminin zaman ve mekana bağlı değişimleri 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
14 113O228 Doç.Dr. Meryem İPEK Sarımsakta Düşük Sıcaklık Koşullarında Tiamin Biyosentezinde Görev Alan THIC Genin İfade Düzeyi, Tiamin ve Bazı Biyokimyasal Bileşiklerin İçeriklerinde Oluşan Değişimlerin Belirlenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
15 113K574 Prof.Dr. Bilçin MEYDAN Birey Örgüt Uyumu: Örgütsel ve Bireysel Sonuçları Üzerine Mikro Düzeyde Bir Örgüt Analizi 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
16 213M597 Doç.Dr. Hakan AYDIN Farklı Deformasyon Oranlarındaki Twip Saclarında Elektrik Direnç Punta Kaynak Parametrelerinin Içyapı Ve Mekanik Özelliklere Bağlı Olarak Optimizasyonu 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
17 116Y258 Doç.Dr. Sıddık CİNDORUK İnegölde İki noktada Atmosferik çok Halkalı Aromatik Hidrokarbon seviyelerinin belirlenmesi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
18 117O377 Doç.Dr. Nabi Alper KUMRAL Domates Pas Akarı Üzerine Karşılaştırmalı Toksikolojik çalışma 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
19 HDP(T)-2017/34 Prof.Dr. Ömer YERCI Mide Adenokarsinomlarında HER2 Aktivasyonunun mRNA Düzeyinde Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / PATOLOJİ AD
20 HDP(Z)-2017/37 Doç.Dr. Tülay ÖZCAN Bifidobacterium lactis' in in vitro Koşullarda Gelişimi Üzerine Bazı Potansiyel Prebiyotik Bileşenlerin Etkisi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__