Yardım

Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
1 KUAP(BAP)-2018/90 Metin ÖZTÜRK Deneme 587 REKTÖRLÜK / GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ
2 AYP(MH)-2018/4 Doç.Dr. Fatih KARPAT Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu HİDROMAKİT İsimli Hidrojen Yakıtlı Aracının Yakıt Pili Tahrik Sistemi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
3 SLBÇ(MH)-2018/1 Dr.Öğr.Üyesi Ali MARDANI AGHABAGLOU Polikarboksilat-Esaslı Su Azaltıcı Katkının Anyonik Monomer Değişiminin Çimento Hamuru ve Harç Karışımlarının Taze Hal Özelliklerine ve Basınç Dayanımına Etkisi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
4 HDP(Z)-2018/3 Dr.Öğr.Üyesi Perihan YOLCI ÖMEROĞLU Gıda İşleme Süreçlerinin Turunçgillerde Bulunan Bazı Pestisit Kalıntıları Üzerine Etkisinin İncelenmesi ve İşleme Faktörlerinin Belirlenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
5 AYP(Z)-2018/2 Prof.Dr. Uğur BİLGİLİ Fırıncılık Ürünleri ve Sütlü Tatlılar Eğitim, Araştırma ve Üretim Altyapısının Oluşturulması 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
6 HDP(Z)-2018/1 Prof.Dr. İsmail FİLYA Elma posası silajının fermantasyon ve yem değeri özelliklerinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
7 BİYGP-2018/1 Prof.Dr. Yusuf ULCAY Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projesi 5 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
8 HDP(E)-2018/5 Doç.Dr. Erhan ŞENGEL Sağlık Uygulamalarında Ardunio Eğitimi 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
9 HDP(D)-2018/2 Prof.Dr. Abdurrahman KURT Kadının Çalışma Hayatına Girişinin Aile İçi Sorumluluk Paylaşımına Etkisi: Tanzimat'tan Günümüze Türk Ailesi Örneği 269 İLAHİYAT FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
10 HDP(F)-2018/4 Dr.Öğr.Üyesi Figen ERSOY Vitis labrusa L. Tip ve Melezlerinden DNA izolasyonu 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
11 KUAP(Z)-2018/9 Doç.Dr. Nabi Alper KUMRAL Bursa İli Zeytin Bahçelerinde Zararlı Eriophyid Akarların Mücadelesi Üzerine Entegre Bir Yaklaşım 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
12 DDP(Z)-2018/8 Prof.Dr. Halil ÜNAL Entomopatojen Nematod Ürünlerinin Uygulanması İçin Bir Robotik Sistem Tasarımı ve Optimizasyonu 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
13 DDP(V)-2018/6 Prof.Dr. Nihal Y. GÜL SATAR Postoperatif intraabdominal adezyonların önlenmesinde Ankaferd Blood Stopper®'ın (ABS) etkilerinin klinik, histopatolojik ve immunohistokimyasal yönlerden araştırılması: Ratlar üzerinde deneysel araştırma. 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / CERRAHİ AD
14 DDP(V)-2018/5 Doç.Dr. Saime GÜZEL Kanser Kök Hücrelerinde PFKFB İzoenzimlerinin Rolü 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / BİYOKİMYA AD
15 DDP(T)-2018/4 Prof.Dr. Berrin TUNCA Kodlama Yapmayan Uzun RNA' ların Kolon Tümörlerinde Prognoz Açısından Öneminin Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ BİYOLOJİ AD
16 AYP(MH)-2018/5 Öğr.Gör.Dr. İsmail TEKİN Yerli Elektrikli Otomobil 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
17 DDP(Z)-2018/7 Prof.Dr. Ömer Utku ÇOPUR Farklı Yöntemlerle Kurutulan Havuç Pestillerinin Kurutma Karakteristikleri ile Bazı Kalite Parametrelerindeki Değişimin Modellenmesi ve in vitro Biyoyararlılıklarının Belirlenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
18 DDP(V)-2017/15 Prof.Dr. Zekariya NUR L-karnitin ve Alfa lipoik asitin koç sperması dondurulabilirliği üzerine ve çözdürme sonrası yaşam süresi üzerine etkileri 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA AD
19 KUAP(Z)-2018/8 Prof.Dr. İsmail Alper SUSURLUK Tarımda Kullanılan Bazı Gübrelerin Entomopatojen Nematodlar Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması. 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
20 DDP(F)-2018/10 Prof.Dr. Şükran DERE ULUABAT GÖLÜNDE YAKALANAN Esox lucius, L., 1758, Scardinius erythropthalmus, (L., 1758), Carassius gibelio, (Bloch, 1782) BALIK TÜRLERİNİN FARKLI DOKULARINDAKİ OSMOREGÜLASYON ENZİMLERİ ÜZERİNE KİRLİLİĞİN ETKİSİ 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__