Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
1 5140018 Doç.Dr. Murat YAZICI Seri Üretime Ve Araç Güvenlik Kriterlerine Uygun Termoplastik Kompozit Kapi Bari Tasarimi Ve Prototip İmalati 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2 212T135 Dr. Aycan TOSUNOĞLU Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa Ve Mardin İllerinde Atmosferik Polenlerinin Belirlenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
3 116S748 Prof.Dr. Özhan EYİGÖR Farklı Stres Modellerinde Nesfatin-1 ve Nöronostatin Nöronlarındaki Aktivasyonun ve Glutamaterjik Sistem Etkilerinin Histolojik Tekniklerle Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ AD
4 114R016 Prof.Dr. Zeki YILMAZ Parvovirus Enfekte Köpeklerin Salyalarında Yeni Inflamatuar Biyobelirteçlerin Araştırılması 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / İÇ HASTALIKLARI AD
5 114O783 Ferhat KURTULMUŞ Kestanenin Çarpma Akustik Karakteristiklerinin Belirlenerek, Kurtluluk, Çeşit Ve Nem Özelliklerine Göre Sinyal Işleme Ve Örüntü Tanıma Yöntemleriyle Sınıflandırılması Olanakları Üzerine Bir Araştırma 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
6 214O316 Doç.Dr. Murat CENGİZ Escherichia Coli'de Çoklu İlaç Direncinin (Mdr) Karakterizasyonu ve Mdr'ın Antimikrobiyal Kombinasyonlarla İnhibisyonu 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ
7 115S811 Prof.Dr. Ufuk ŞEKİR Statik ve Dinamik Germe Egzersizinin Peroneal ve Tibial Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkisi 12 TIP FAKÜLTESİ / SPOR HEKİMLİĞİ AD
8 113Y071 Doç.Dr. Gamze YILDIZ İklim Değişiminin Akdeniz'deki Yeşil Deniz Yosunları Üzerine Olası Fizyolojik Etkileri 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
9 114Y577 Prof.Dr. Yücel TAŞDEMİR Atmosferik kalıcı organik kirleticilerin seviyeleri ve bunların farklı ağaç türlerinde birikiminin zaman ve mekana bağlı değişimleri 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
10 113O228 Doç.Dr. Meryem İPEK Sarımsakta Düşük Sıcaklık Koşullarında Tiamin Biyosentezinde Görev Alan THIC Genin İfade Düzeyi, Tiamin ve Bazı Biyokimyasal Bileşiklerin İçeriklerinde Oluşan Değişimlerin Belirlenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
11 113K574 Prof.Dr. Bilçin MEYDAN Birey Örgüt Uyumu: Örgütsel ve Bireysel Sonuçları Üzerine Mikro Düzeyde Bir Örgüt Analizi 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
12 213M597 Doç.Dr. Hakan AYDIN Farklı Deformasyon Oranlarındaki Twip Saclarında Elektrik Direnç Punta Kaynak Parametrelerinin Içyapı Ve Mekanik Özelliklere Bağlı Olarak Optimizasyonu 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
13 116Y258 Doç.Dr. Sıddık CİNDORUK İnegölde İki noktada Atmosferik çok Halkalı Aromatik Hidrokarbon seviyelerinin belirlenmesi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
14 117O377 Doç.Dr. Nabi Alper KUMRAL Domates Pas Akarı Üzerine Karşılaştırmalı Toksikolojik çalışma 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
15 114M591 Prof.Dr. Atakan AVCI Yeni Nesil Siklon Ayiricilarin Tasarimi Ve Performans Karakteristiklerinin Optimizasyonu 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
16 115O015 Yrd.Doç.Dr. Hakan ÜSTÜNER Sakız Irkı Koyunlarda Çeşitli Gen Bölgelerindeki Polimorfizimlerin Östrus Senkronizasyonu ve Döl Verimi Özellikleri Üzerine Etkisi-tübitak 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ AD
17 215S759 Prof.Dr. Sinan ÇAVUN Glycyl-Glutamine (Gly-Gln)'In Antidepresan Etki Mekanizması; Etkide Serotonerjik Ve Glutamaterjik Nörotransmitter Sistemlerin Aracılığı. 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ FARMAKOLOJİ AD
18 215M340 Yrd.Doç.Dr. Fatih SÜVARİ Ses Yutuculuk Özelliği Geliştirilmiş İnce Ve Hafif, Kompozit Dokusuz Yüzey Ürün Tasarımı 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
19 215M372 Prof.Dr. Recep EREN Bobinden Boşalan İplik Gerginliği Değişimini Bobin Çapına Göre Ölçen Ve Kaydeden Bir Elektronik Sistemin Geliştirilmesi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
20 214M427 Prof.Dr. Hüseyin Aksel EREN Polyester/Pamuk Karışımlarının Boyama Sonrası Yıkanmasında Ozon Kullanımı 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
21 114K269 Prof.Dr. Mustafa ŞAHIN Arkeolojik Yüzey Araştırması Işığında Hellenistik Ve Roma İmparatoluk Dönemlerinde Nikaia 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
22 114Y833 Yrd.Doç.Dr. Gizem EKER Bursa'Da Poliaromatik Hidrokarbonlardan (Pah) Kaynaklanan Toprak Kirliliği Seviyesinin Belirlenmesi Ve Giderim Olanaklarının Araştırılması 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
23 214M436 Doç.Dr. Adem AKPINAR Karadeniz'In Güney-Batı Sahillerinin Sahip Olduğu Dalga Enerji Potansiyelinin Zamansal Ve Mekansal Analizi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
24 5140084 Doç.Dr. Fatih KARPAT Havai Konveyör Hatlarina Özgü Bir İyileştirme Ve Bakim Modelinin Geliştirilmesi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
25 115M708 Prof.Dr. Esra KARACA Yerli Hammadde Ve İmkanlar Kullanılarak Türkiye'De İpek Ameliyat İpliği Üretiminin Araştırılması 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
26 116Z570 Yrd.Doç.Dr. Saime GÜZEL Pfkfb Izoenzimlerinin Fare Embriyonik Kök Hücrelerinin Pankreasın Insülin Üreten Adacık Hücrelerine Farklılaşmasındaki Rolleri 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / BİYOKİMYA AD
27 116O626 Prof.Dr. Soner ALTUN Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) Kuluçkahanelerinde Hastalık Oluşturan Flavobacterium Türlerinin Genotipik Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Direnç Gelişiminde Rol Oynayan Genl 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ
28 214M415 Prof.Dr. Esra KARACA Biyobozunur Polimerlerden Elektro Çekim Yöntemiyle Üretilmiş Nanolifli Yüzeylerin Abdominal Dokuda Adezyon Bariyeri Olarak Kullanım Performansının In Vitro Ve In Vivo Çalışmalarla Değerlendirilmesi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
29 215S872 Prof.Dr. Murat YALÇIN Merkezi Olarak Uygulanan Nesfatin-1'in Kardiyovasküler Etkilerinde Merkezi Kolinerjik Sistemin Aracılığının İncelenmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / FİZYOLOJİ AD
30 215S620 Prof.Dr. Murat YALÇIN Merkezi Olarak Uygulanan Nesfatin-1\'in Kardiyovasküler Etkilerinde Siklooksijenaz ve Lipooksijenaz Yolaklarının Aracılığının Incelenmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / FİZYOLOJİ AD
31 115Z701 Doç.Dr. Gülşah ÇEÇENER İleri Evre Meme Kanseri Kök Hücre Tedavisinde Let-7a ve MiR-335 Temelli Yenilikçi Yaklaşımlar 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ BİYOLOJİ AD
32 215O328 Prof.Dr. Kemal Sulhi GÜNDOĞDU Arazi Toplulaştırması Projelerinde Yeniden Dağıtım İçin Blok Modelinin Oluşturulması 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
33 114O274 Doç.Dr. Emine Budaklı ÇARPICI Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Eskişehir Lokasyonlarından Yaygın Yonca (Medicago sativa L.) Populasyonlarının Toplanması ve Değerlendirilmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
34 115Z128 Arş.Gör.Dr. Ümran Seven ERDEMİR Bebek Ek Gıdalarındaki Lüzumlu Veya Toksik Element Biyoerişilebilirliklerinin In-Vitro Yöntemler İle Belirlenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
35 114S354 Prof.Dr. H. Barbaros ORAL Fare Artrit Modellerinde Genetik Olarak Modifiye Edilmiş Toleran Dendritik Hücrelerle Artrit Tedavisi 12 TIP FAKÜLTESİ / İMMÜNOLOJİ AD
36 114K738 Doç.Dr. Mızrap BULUNUZ Okulda Gürültü Kirliliği: Nedenleri, Etkileri ve Kontrol Edilmesi 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
37 114Z496 Doç.Dr. Abdullah YALÇIN Pankreas Epitel Hücrelerinin Onkojenik Transformasyonunda Pfkfb2\'nin Rolü 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / BİYOKİMYA AD
38 213O032 Prof.Dr. Zeki YILMAZ Köpeklerde Vektör Aracılı Enfeksiyonların (Anaplasmosis, Dirofilariasis, Erhlichiosis, Leishmaniasis ve Lyme) Tanısında Yeni Biyo Belirteçlerin İdentifikasyonu ve Validasyonu 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / İÇ HASTALIKLARI AD
39 113Z776 Doç.Dr. Abdullah YALÇIN Tümör Hücrelerinde Pfkfb3 Tarafından Zeb1 Fonksiyonunun Regülasyonu 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / BİYOKİMYA AD
40 215Z230 Prof.Dr. Veysel Turan YILMAZ Fosfin Ligantları İçeren Yeni Palladyum(II) ve Platin(II) Sakkarinat Komplekslerinin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu, DNA/Protein Bağlanma, Moleküler Doking ve Antikanser Özelliklerinin Araştırılmas 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
41 113S375 Prof.Dr. H. Barbaros ORAL Kollajen Ile Indüklenen Artrit Modelinde Inflamatuvar Durumlarda Ifade Edilen Tolerans Indükleyici Potansiyel Terapötik Genle Artrit Tedavisi: Romatoid Artrit Tedavisi Için Yeni Bir Strateji 12 TIP FAKÜLTESİ / İMMÜNOLOJİ AD
42 115K492 Doç.Dr. Ahmet KILINÇ Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Konuların Öğretimi Konusunda Yetiştirilmesi: Bir Profesyonel Öğrenme Topluluğu Çalışması -FESKÖK 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
43 114F461 Arş.Gör.Dr. Cem Salih ÜN Süpersimetrik Modellerde Muon Anomal Manyetik Momenti Ve Yukawa Yarı-Birleşimi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
44 215O374 Yrd.Doç.Dr. Sine Özmen TOĞAY Çiğ ve İşlenmiş Su Ürünlerinden İzole Edilen Enterokokların Gıda Güvenliği ve Bakteriyosin Üretim Potansiyeli Yönüyle Değerlendirilmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
45 116O221 Prof.Dr. Ümran ERTÜRK Şeftalide Modern Terbiye Sistemlerinin Ülkemiz Koşullarında Uygulanabilirliği 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
46 215O586 Prof.Dr. Zekariya NUR Arı Spermasının Dondurulmasında Dmso?In Bazı Kriyoprotektanlarla Ikame Edilmesiyle Fertilitenin Arttırılması 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA AD
47 116O237 Prof.Dr. Haluk BAŞAR Zeytin Budama Atıkları ve Tavuk Dışkısından Üretilen Kompostun Gemlik Çeşidi Zeytin Ağaçlarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisinin Farklı Sulama Programları Altında Belirlenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
48 116M984 Prof.Dr. Hüseyin Aksel EREN Süperkritik Karbondioksit Akışkan Ortamında (Susuz) Pamuk Hidrofilleştirilmesi Ve Ağartılması 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
49 BUAP(F) - 2014/3 Doç.Dr. Ferda ARI Magnetik demir nanopartiküllerine yüklenmiş siklopaminin insan meme kanseri kök hücreleri üzerindeki sitotoksik/apoptotik etkilerinin araştırılması. 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
50 897.STZ.2015 Prof.Dr. Y. Dilek KUT Arı Kovucu Giysi Üretimi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Toplam 551 kayıttan, 1 ile 50 arası gösteriliyor Sonraki sayfa
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__