Yardım

Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
101 DDP(T)-2017/9 Prof.Dr. H. Barbaros ORAL Eritrosit Süspansiyonlarının Depolanma Sürecinde Eksozom Profilindeki Değişikliklerin İncelenmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / İMMÜNOLOJİ AD
102 BUAP(F) - 2014/3 Doç.Dr. Ferda ARI Magnetik demir nanopartiküllerine yüklenmiş siklopaminin insan meme kanseri kök hücreleri üzerindeki sitotoksik/apoptotik etkilerinin araştırılması. 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
103 DDP(E)-2016/7 Prof.Dr. Şeref KARA Adobe Captivate Yazılımı ile Fransızca Yabancı Dil Öğretiminde E-Öğrenme Araçlarının Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
104 DDP(E)-2016/1 Ayla GÖKMEN Daniel Pennac'ın Çocuk Kitaplarının Eğitsel Değeri Üzerine Bir İnceleme. 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
105 DDP(MH)-2016/12 Prof.Dr. Akın B. ETEMOĞLU Endüstriyel Malzemelerde Eşzamanlı Isı ve Kütle Transferinin Deneysel ve Nümerik İncelenmesi. 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
106 DDP(MH)-2016/6 Doç.Dr. Ahmet Emir DİRİK Endüstriyel ve İnfrared Kameralarda Kaynak Doğrulama ve Tanılama. 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Bilgisayar Mühendisliği
107 DDP(F)-2016/8 Dr.Öğr.Üy. Egemen DERE Pirüvat Dehidrojenaz Enzim Kompleksinin Epitelyal Mezenkimal Dönüşüm (EMD) ile İlişkisinin Metabolizma Düzeyinde in vitro Araştırılması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
108 HDP(T)-2017/35 Prof.Dr. Birol BAYTAN Alfa-Talasemi Hastalarında HBA1 ve HBA2 Gen Mutasyonlarının DNA Dizi Analizi ile Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD
109 DDP(V)-2016/11 Prof.Dr. Tayfun ÇARLI Önemli Kanatlı Solunum Yolu Viruslarının Real-Time Polymerase Chain Reaction (rPCR) ile Saptanması. 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / MİKROBİYOLOJİ AD
110 DDP(V)-2016/10 Dr.Öğr.Üy. Hüseyin CİHAN Klinik Olarak Normal Vücut Kondüsyonuna Sahip ve Obez Köpeklerde Rutin Biyo-Belirteçler ile Asimetrik Dimetil Arjinin (ADMA), Simetrik Dimetil Arjinin (SDMA), Kardiyak Troponin I (cTnI) ve Oksidatif Stres Parametrelerinin Değerlendirilmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / İÇ HASTALIKLARI AD
111 DDP(V)-2016/9 Prof.Dr. Kadir YEŞİLBAĞ Klinik ve Nekropsi Örneklerinde Sığır Solunum Sistemi Viruslarının Moleküler Teşhisi. 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / VİROLOJİ AD
112 897.STZ.2015 Prof.Dr. Y. Dilek KUT Arı Kovucu Giysi Üretimi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
113 0918.STZ.2015 Prof.Dr. Muhittin AHMETOĞLU Fiber İletimli Lazer Diyot Birleştirici ve Fiber Lazer Rezonatörü Birleştirici Tasarımı ve Prototip İmalatı 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
114 HDP(V)-2017/33 Dr.Öğr.Üy. Hakan ÜSTÜNER Sakız Irkı Koyunlarda Çeşitli Gen Bölgelerindeki Polimorfizimlerin Östrus Senkronizasyonu ve Döl Verimi Özellikleri Üzerine Etkisi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ AD
115 OUAP(V)-2017/4 Doç.Dr. Abdullah YALÇIN PFKFB2'nin Tümör Hücre Biyolojisindeki Rolünün Araştırılması 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / BİYOKİMYA AD
116 0953.STZ.2015 Prof.Dr. Ali BAYRAM Otomotivde Kullanılan Alüminyum Esaslı Saclarda Geri Yaylanma Tahmin Doğruluğunun Arttırılması 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
117 1001.STZ.2015 Prof.Dr. Binnaz Meriç KAPLANGİRAY Dokuma Kumaş Otomobil Kılıflarında Meydana Gelen Deformasyonların Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Analizi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
118 1000.STZ.2015 Prof.Dr. Osman KOPMAZ Ticari Araç Koltuklarının Sonlu Eleman Modelinin Uygun Bir Model Güncelleme Tekniği Kullanılarak Modal Testlerle Korelasyonu 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
119 116O367 Doç.Dr. Mehmet SİNCİK Farklı Brassica Türlerine Ait Genotiplerin Verim ve Kalite Özellikleri ile Biyodizele Uygunluklarının Belirlenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
120 AYP(T)-2017/5 Doç.Dr. Meral KURT LOKALİZE PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA, HİPOFRAKSIYONE STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİNİN (SBRT) YAN ETKİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 12 TIP FAKÜLTESİ / RADYASYON ONKOLOJİSİ AD
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__