Yardım

Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
101 113S375 Prof.Dr. H. Barbaros ORAL Kollajen Ile Indüklenen Artrit Modelinde Inflamatuvar Durumlarda Ifade Edilen Tolerans Indükleyici Potansiyel Terapötik Genle Artrit Tedavisi: Romatoid Artrit Tedavisi Için Yeni Bir Strateji 12 TIP FAKÜLTESİ / İMMÜNOLOJİ AD
102 115K492 Doç.Dr. Ahmet KILINÇ Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Konuların Öğretimi Konusunda Yetiştirilmesi: Bir Profesyonel Öğrenme Topluluğu Çalışması -FESKÖK 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
103 HDP(V)-2017/45 Dr. Sena ARDIÇLI FARKLI MARİNASYON YÖNTEMLERİNİN SIĞIR ETLERİNDE ET KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ AD
104 DDP(V)-2017/10 Doç.Dr. Burcu ÜSTÜNER Farklı antioksidanlar ile kombine edilen alabalık seminal plazmasının koç spermasının dondurulabilirliği ve embriyonik gelişim üzerine etkileri 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA AD
105 114F461 Arş.Gör.Dr. Cem Salih ÜN Süpersimetrik Modellerde Muon Anomal Manyetik Momenti Ve Yukawa Yarı-Birleşimi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
106 215O374 Dr.Öğr.Üyesi Sine Özmen TOĞAY Çiğ ve İşlenmiş Su Ürünlerinden İzole Edilen Enterokokların Gıda Güvenliği ve Bakteriyosin Üretim Potansiyeli Yönüyle Değerlendirilmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
107 116O221 Prof.Dr. Ümran ERTÜRK Şeftalide Modern Terbiye Sistemlerinin Ülkemiz Koşullarında Uygulanabilirliği 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
108 215O586 Prof.Dr. Zekariya NUR Arı Spermasının Dondurulmasında Dmso?In Bazı Kriyoprotektanlarla Ikame Edilmesiyle Fertilitenin Arttırılması 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA AD
109 HDP(Z)-2017/38 Doç.Dr. Emine Budaklı ÇARPICI Bazı Erkenci Silajlık Mısır Çeşitlerinin İkinci Ürün Koşullarında Ot Verimi ve Kalitesi ile Silaj Kalitesinin Belirlenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
110 DDP(V)-2017/6 Prof.Dr. Zeki YILMAZ Kalp Yetmezlikli Köpeklerde Hemostazisin Değerlendirilmesine Yeni Bir Yaklaşım : Platelet Proteomik Profili 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / İÇ HASTALIKLARI AD
111 116O237 Prof.Dr. Haluk BAŞAR Zeytin Budama Atıkları ve Tavuk Dışkısından Üretilen Kompostun Gemlik Çeşidi Zeytin Ağaçlarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisinin Farklı Sulama Programları Altında Belirlenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
112 116M984 Prof.Dr. Hüseyin Aksel EREN Süperkritik Karbondioksit Akışkan Ortamında (Susuz) Pamuk Hidrofilleştirilmesi Ve Ağartılması 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
113 DDP(T)-2017/11 Prof.Dr. H. Barbaros ORAL İndolamin 2, 3 Dioksijenaz (İDO) Gen Polimorfizminin Behçet Hastalığı ve Kliniği Üzerine Etkisi 12 TIP FAKÜLTESİ / İMMÜNOLOJİ AD
114 DDP(Z)-2016/2 Doç.Dr. Selçuk ARSLAN Elektronik Kontrollü Pamuk Uç Alma (Tepe Kesme) Makinesi Tasarımı 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
115 DDP(İ)-2017/8 Prof.Dr. Ayşe OĞUZLAR R Yazılımının Öğrenilmesi ve Metin Verilerine Uygulanması 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
116 DDP(F)-2017/4 Prof.Dr. Hulusi MALYER Epilobium hirsutum L. Ekstresinin Prostat Kanseri Hücre Hatlarındaki Sitotoksik Etkisinin Moleküler Düzeyde İncelenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
117 DDP(F)-2017/7 Dr.Öğr.Üyesi Figen ERSOY Bazı Vitis Labrusa L. Tip ve Melezlerinin SSR Markörlerle Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi. 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
118 DDP(V)-2017/16 Doç.Dr. Abdülkadir ORMAN Bolu Bölgesinde Yetiştirilen Mandaların Yağ Asidi Kompozisyonunun Çıkarılması ve Et Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ AD
119 DDP(V)-2017/3 Doç.Dr. Abdullah YALÇIN Transforme Edici Büyüme Faktörü β1 Tarafından İndüklenen Epitel-Mezenkimal Dönüşümde 6-Fosfofrukto-2-Kinaz/Fruktoz-2, 6-Bisfosfataz Enzimlerinin Rolü 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / BİYOKİMYA AD
120 DDP(F)-2017/1 Dr.Öğr.Üyesi Egemen DERE Hedeflenmiş Yeni Antikanser İlaçlarının Sitotoksisite, Anjiyogenez, İlaç Dirençliliği, EMT, Otofaji Mekanizmaları Üzerine İn Vitro Etkisi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__