Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
121 HDP(V)-2017/32 Doç.Dr. İlker ARICAN ANATOMİ EĞİTİM MATERYALİ OLARAK KULLANIM AMAÇLI AT (EQUUS CABALLUS) KADAVRASI BOYAMASI 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / ANATOMİ AD
122 AYP(T)-2017/5 Doç.Dr. Meral KURT LOKALİZE PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA, HİPOFRAKSIYONE STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİNİN (SBRT) YAN ETKİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 12 TIP FAKÜLTESİ / RADYASYON ONKOLOJİSİ AD
123 116M540 Prof.Dr. Esra KARACA Çeşitli Doğal Bitki Ekstraktları Kullanılarak Ph Ile Renk Değiştiren Sodyum Alginat/Polivinil Alkol Nanolifli Yara Örtüsü Üretimi Ve In Vivo 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
124 0878.STZ.2015 Prof.Dr. Muhsin KILIÇ Taşıtlarda Kullanılan Debriyaj Sistemlerinin Termo-Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi. 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
125 HDP(T)-2017/30 Prof.Dr. H. Barbaros ORAL Raw 264.7 hücre hattında CD80 ve CD86 ekspresyonunun CRISPR/Cas9 gen düzenleme sistemi kullanılarak baskılanması. 12 TIP FAKÜLTESİ / İMMÜNOLOJİ AD
126 HDP(T)-2017/31 Prof.Dr. Bedrettin AKOVA SAĞLIKLI BİREYLERDE AYAK BİLEĞİ EVERTÖR VE DORSAL FLEKSÖR KAS GRUPLARINA YÖNELİK FONKSİYONEL ELEKTROMYOSTİMULASYON UYGULAMASININ KAS REAKSİYON ZAMANI VE PROPRİOSEPSİYON ÜZERİNE ETKİLERİ 12 TIP FAKÜLTESİ / SPOR HEKİMLİĞİ AD
127 HDP(V)-2017/36 Doç.Dr. Serpil KAHYA DEMİRBİLEK Kedi ve köpek orjinli otitis externaya neden olan bakteri izolatlarının identifikasyonu 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / MİKROBİYOLOJİ AD
128 KUAP(İ)-2017/8 Yrd.Doç.Dr. Zuhal YILDIRIM Vergi Afları Karşısında Mükelleflerin Adalet Algısı ve Vergiye Gönüllü Uyumu: Bursa İli Örneği 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE BÖLÜMÜ
129 OUAP(T)-2017/2 Doç.Dr. Mustafa Sertaç YILMAZ HEMORAJİK ŞOK TEDAVİSİNDE KOLİNERJİK SİSTEM ve KANNABİNOİDERJİK SİSTEM ETKİLEŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ FARMAKOLOJİ AD
130 HDP(T)-2017/24 Prof.Dr. Tülin ALKAN Üridinin Yenidoğan Hiperoksik Beyin Hasarı Modelinde Serbest Oksijen Radikalleri Üzerine Etkisinin Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / FİZYOLOJİ AD
131 KUAP(Z)-2017/7 Yrd.Doç.Dr. Kadir İLHAN Bursa Siyah İncirinin Hasat Sonrası Hastalıklarına Karşı Antimikrobiyal Etkili Modifiye Atmosfer Paketlerin Kullanımı 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
132 HDP(T)-2017/14 Prof.Dr. Sinan ÇAVUN Fluoresans dedektörlü HPLC sisteminde Gly-Gln dipeptit ölçümünün yapılması, oturtulması ve rutin kullanılır hale getirilmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ FARMAKOLOJİ AD
133 OUAP(T)-2017/3 Doç.Dr. Berna AYTAÇ VURUŞKAN Berrak hücreli tip Renal Hücreli Karsinom gelişiminde miRNA ekspresyon farklılıklarının araştırılması ve klinik ile ilişkisinin belirlenmesi. 12 TIP FAKÜLTESİ / PATOLOJİ AD
134 HDP(F)-2017/23 Doç.Dr. Ahmet PEKSÖZ Manyetik katkılı kadmiyum-selenyum güneş gözesi soğurucu ince filmlerinin üretilmesi ve karakterizasyonu 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
135 HDP(MH)-2017/20 Doç.Dr. Gökhan SEVİLGEN Uludag Racing Formula SAE UR04 Aracının Emme Manifoldu Tasarımı Ve Prototip Üretimi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
136 HDP(V)-2017/25 Prof.Dr. Hasan Hüseyin ORUÇ Türkiye'deki Propolislerin Biyoaktif Fenolik Madde İçeriklerinin Bazı Afrika Ülkelerinin İçerikleri ile Nitel ve Nicel Olarak Karşılaştırılması 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ AD
137 HDP(V)-2017/26 Prof.Dr. Hasan BATMAZ Yeni doğan oğlaklarda brix refraktometre ile pasif transfer durumun ve kolostrumun değerlendirilmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / İÇ HASTALIKLARI AD
138 HDP(F)-2017/22 Prof.Dr. Tolga ÇAVAŞ Abamectin'in In Vitro Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin BEAS-2B İnsan Akciğer Epitel Hücreleri Üzerinde Araştırılması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
139 HDP(MH)-2017/18 Prof.Dr. Recep EREN İPLİK GERGİNLİK ÖLÇME SENSÖRÜ GELİŞTİRİLMESİ 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
140 HDP(MH)-2017/21 Doç.Dr. Rukiye ERTAN Uludag Racing Formula SAE UR04 Aracının Kompozit Aerodinamik Parçalarının Tasarımı ve Üretimi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__