Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
141 HDP(MH)-2017/19 Yrd.Doç.Dr. Erol SOLMAZ Uludag Racing Formula SAE UR04 aracının güç aktarma ve süspansiyon sistemi elemanlarının tasarımı ve üretimi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
142 OUAP(Z)-2017/1 Doç.Dr. Nazmi İZLİ Kesikli ve sürekli mikrodalga enerjisi sağlayan bir kurutma fırınında mikrodalga-konveksiyon, mikrodalga-vakum ve mikrodalga-infrared kombinasyonları kullanılarak kurutulan armut ve şeftali meyvelerinin kurutma kinetiklerinin ve kalite parametrelerinin belirlenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
143 HDP(Z)-2017/17 Doç.Dr. Nabi Alper KUMRAL Farklı Pestisitlerin ve Karışımlarının Önemli Zeytin Zararlılarına Olan Etkilerinin Belirlenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
144 HDP(D)-2017/12 Prof.Dr. Ali İhsan KARATAŞ Arşiv Kayıtlarına Göre XVIII. Asırda Bursa'da Zimmî Vakıfları 269 İLAHİYAT FAKÜLTESİ / İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
145 AYP(MH)-2017/3 Doç.Dr. Hakan AYDIN Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu Atölyesi Kompozit Proses Labratuvarı Kompozit Ürün Geliştirme Projesi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
146 HDP(V)-2017/3 Doç.Dr. Göksen ÇEÇEN Tek Aşamalı Laparoskopik Abomasopeksi Uygulanılan Sığırlarda, Peritoneal Yüzeyde Oluşturulan Mekanik Travmanın, Abomasum ile Abdominal Duvar Arasında Lokal Adezyon Oluşumuna Etkisinin Ultrasonografik Olarak Değerlendirilmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / CERRAHİ AD
147 HDP(T)-2017/2 Prof.Dr. Naciye İŞBİL BÜYÜKCOŞKUN Sıçanlarda intraserebroventriküler olarak enjekte edilen GLP-1'in gastrik mukozal kan akımına etkisi 12 TIP FAKÜLTESİ / FİZYOLOJİ AD
148 HDP(T)-2017/8 Doç.Dr. Erdal EREN Tip 1 Diabetes Mellitus'lu Çocuklarda Renal Hasarı Öngörmede Yeni Belirteçler 12 TIP FAKÜLTESİ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD
149 HDP(D)-2017/6 Doç.Dr. Muhammet TARAKÇI Hıristiyanlıkta Peygamberlik Anlayışı 269 İLAHİYAT FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
150 HDP(T)-2017/1 Prof.Dr. Ramazan KAHVECİ temporamandibular eklem disk bozukluklarında yağ greftinin etkisi 12 TIP FAKÜLTESİ / PLASTİK CERRAHİ VE REKONSTRÜKTİF AD
151 AYP(MH)-2017/2 Öğr.Gör.Dr. Sevim KURTULDU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE TOPLULUĞU ELEKTRİK-HİDROJEN ENERJİLİ ARACI TAHRİK SİSTEMİ 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
152 AYP(Z)-2017/1 Prof.Dr. Uğur BİLGİLİ Meyve Suyu Üretim Projesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
153 HDP(Z)-2016/63 Prof.Dr. Uğur BİLGİLİ Silajlık Mısır Islahında Generasyon Atlatma Çalışması 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
154 HDP(E)-2017/5 Doç.Dr. Esim GÜRSOY Yabancı Dil Öğretimine Yönelik Üç boyutlu Online Sunu Materyali Geliştirme 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
155 ÜSİP(E)-2017/1 Prof.Dr. Muammer DEMİREL OKUL-AİLE-ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİ İLE BECERİ ODAKLI DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ (BODEP) 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
156 HDP(F)-2016/66 Doç.Dr. Saliha ŞAHİN KESTANE BALLARININ SERBEST RADİKALLERİ SÜPÜRME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
157 KUAP(F)-2017/6 Yrd.Doç.Dr. Egemen DERE Sıçanlarda Tolüen Toksisitesinin Bazı Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisinin Post-mortem Araştırılması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
158 KUAP(F)-2017/3 Doç.Dr. Betül GEZER Eliptik Eğriler ile Elde Edilen Diziler, Özellikleri ve Uygulamaları 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
159 KUAP(Z)-2017/1 Doç.Dr. Yasemin ÖNER Farklı Sığır Irklarında İmmun Sistem Üzerinde Etkili Olabilecek Bazı Gen Bölgelerinin İncelenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
160 HDP(Z)-2016/62 Doç.Dr. Nuray AKBUDAK Bazı Yeşil Yapraklı Sebze Türlerinde Organik Gübrelerin Kalite ve Verim Üzerine Etkileri 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__