Yardım

Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
141 KUAP(F)-2018/4 Prof.Dr. Şaban GÜVENÇ Uludağ Milli Parkındaki Sarıalan ve Kirazlıyayla Piknik Alanlarında Antropojenik Aktivitelerin Epifitik Liken Çeşitliliği ve Kommunite Yapısı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
142 116O367 Doç.Dr. Mehmet SİNCİK Farklı Brassica Türlerine Ait Genotiplerin Verim ve Kalite Özellikleri ile Biyodizele Uygunluklarının Belirlenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
143 AYP(T)-2017/5 Doç.Dr. Meral KURT LOKALİZE PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA, HİPOFRAKSIYONE STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİNİN (SBRT) YAN ETKİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 12 TIP FAKÜLTESİ / RADYASYON ONKOLOJİSİ AD
144 116M540 Prof.Dr. Esra KARACA Çeşitli Doğal Bitki Ekstraktları Kullanılarak Ph Ile Renk Değiştiren Sodyum Alginat/Polivinil Alkol Nanolifli Yara Örtüsü Üretimi Ve In Vivo 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
145 0878.STZ.2015 Prof.Dr. Muhsin KILIÇ Taşıtlarda Kullanılan Debriyaj Sistemlerinin Termo-Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi. 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
146 KUAP(V)-2017/10 Dr. Emsal Sinem ÖZDEMİR SALCI Farklı derecelerde pnömovaginalı ineklerin genital kanalının sitolojik, mikrobiyolojik ve histopatolojik bulgularının karşılaştırması 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / DOĞUM VE JİNEKOLOJİ AD
147 HDP(T)-2017/31 Prof.Dr. Bedrettin AKOVA SAĞLIKLI BİREYLERDE AYAK BİLEĞİ EVERTÖR VE DORSAL FLEKSÖR KAS GRUPLARINA YÖNELİK FONKSİYONEL ELEKTROMYOSTİMULASYON UYGULAMASININ KAS REAKSİYON ZAMANI VE PROPRİOSEPSİYON ÜZERİNE ETKİLERİ 12 TIP FAKÜLTESİ / SPOR HEKİMLİĞİ AD
148 HDP(V)-2017/36 Doç.Dr. Serpil KAHYA DEMİRBİLEK Kedi ve köpek orjinli otitis externaya neden olan bakteri izolatlarının identifikasyonu 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / MİKROBİYOLOJİ AD
149 KUAP(İ)-2017/8 Dr.Öğr.Üyesi Zuhal YILDIRIM Vergi Afları Karşısında Mükelleflerin Adalet Algısı ve Vergiye Gönüllü Uyumu: Bursa İli Örneği 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE BÖLÜMÜ
150 OUAP(T)-2017/2 Doç.Dr. Mustafa Sertaç YILMAZ HEMORAJİK ŞOK TEDAVİSİNDE KOLİNERJİK SİSTEM ve KANNABİNOİDERJİK SİSTEM ETKİLEŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ FARMAKOLOJİ AD
151 HDP(T)-2017/24 Prof.Dr. Tülin ALKAN Üridinin Yenidoğan Hiperoksik Beyin Hasarı Modelinde Serbest Oksijen Radikalleri Üzerine Etkisinin Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / FİZYOLOJİ AD
152 KUAP(Z)-2017/7 Dr.Öğr.Üyesi Kadir İLHAN Bursa Siyah İncirinin Hasat Sonrası Hastalıklarına Karşı Antimikrobiyal Etkili Modifiye Atmosfer Paketlerin Kullanımı 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
153 HDP(T)-2017/14 Prof.Dr. Sinan ÇAVUN Fluoresans dedektörlü HPLC sisteminde Gly-Gln dipeptit ölçümünün yapılması, oturtulması ve rutin kullanılır hale getirilmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ FARMAKOLOJİ AD
154 OUAP(F)-2018/2 Prof.Dr. Asim OLGUN Polimerle modifiye edilmiş üleksit minerali zenginleştirme sürecinde açığa çıkan atıkların sulu çözeltilerden anyonik kirliliklerin araştırılmasında kullanımının araştırılması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
155 AYP(T)-2018/1 Doç.Dr. Züleyha ALPER Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi İyileştirme Programı Çerçevesinde İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezinin (USİM) Geliştirilmesi Uygulamalı Araştırma Projesi 12 TIP FAKÜLTESİ / TIP EĞİTİMİ AD
156 KUAP(F)-2018/3 Dr.Öğr.Üyesi Nurhayat DALKIRAN Uluabat gölü sulak alan bölgesi bentik omurgasızları ile su kalitesi arasındaki ilişkiler 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
157 OUAP(T)-2017/3 Doç.Dr. Berna AYTAÇ VURUŞKAN Berrak hücreli tip Renal Hücreli Karsinom gelişiminde miRNA ekspresyon farklılıklarının araştırılması ve klinik ile ilişkisinin belirlenmesi. 12 TIP FAKÜLTESİ / PATOLOJİ AD
158 HDP(F)-2017/23 Doç.Dr. Ahmet PEKSÖZ Manyetik katkılı kadmiyum-selenyum güneş gözesi soğurucu ince filmlerinin üretilmesi ve karakterizasyonu 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
159 HDP(V)-2017/25 Prof.Dr. Hasan Hüseyin ORUÇ Türkiye'deki Propolislerin Biyoaktif Fenolik Madde İçeriklerinin Bazı Afrika Ülkelerinin İçerikleri ile Nitel ve Nicel Olarak Karşılaştırılması 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ AD
160 HDP(V)-2017/26 Prof.Dr. Hasan BATMAZ Yeni doğan oğlaklarda brix refraktometre ile pasif transfer durumun ve kolostrumun değerlendirilmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / İÇ HASTALIKLARI AD
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__