Yardım

Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
141 HDP(Z)-2017/17 Doç.Dr. Nabi Alper KUMRAL Farklı Pestisitlerin ve Karışımlarının Önemli Zeytin Zararlılarına Olan Etkilerinin Belirlenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
142 HDP(V)-2017/3 Doç.Dr. Göksen ÇEÇEN Tek Aşamalı Laparoskopik Abomasopeksi Uygulanılan Sığırlarda, Peritoneal Yüzeyde Oluşturulan Mekanik Travmanın, Abomasum ile Abdominal Duvar Arasında Lokal Adezyon Oluşumuna Etkisinin Ultrasonografik Olarak Değerlendirilmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / CERRAHİ AD
143 HDP(T)-2017/8 Doç.Dr. Erdal EREN Tip 1 Diabetes Mellitus'lu Çocuklarda Renal Hasarı Öngörmede Yeni Belirteçler 12 TIP FAKÜLTESİ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD
144 HDP(T)-2017/1 Prof.Dr. Ramazan KAHVECİ temporamandibular eklem disk bozukluklarında yağ greftinin etkisi 12 TIP FAKÜLTESİ / PLASTİK CERRAHİ VE REKONSTRÜKTİF AD
145 AYP(MH)-2017/2 Öğr.Gör.Dr. Sevim KURTULDU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE TOPLULUĞU ELEKTRİK-HİDROJEN ENERJİLİ ARACI TAHRİK SİSTEMİ 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
146 AYP(Z)-2017/1 Prof.Dr. Uğur BİLGİLİ Meyve Suyu Üretim Projesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
147 HDP(Z)-2016/63 Prof.Dr. Uğur BİLGİLİ Silajlık Mısır Islahında Generasyon Atlatma Çalışması 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
148 HDP(E)-2017/5 Doç.Dr. Esim GÜRSOY Yabancı Dil Öğretimine Yönelik Üç boyutlu Online Sunu Materyali Geliştirme 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
149 ÜSİP(E)-2017/1 Prof.Dr. Muammer DEMİREL OKUL-AİLE-ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİ İLE BECERİ ODAKLI DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ (BODEP) 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
150 KUAP(F)-2017/6 Dr.Öğr.Üy. Egemen DERE Sıçanlarda Tolüen Toksisitesinin Bazı Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisinin Post-mortem Araştırılması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
151 KUAP(F)-2017/3 Doç.Dr. Betül GEZER Eliptik Eğriler ile Elde Edilen Diziler, Özellikleri ve Uygulamaları 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
152 KUAP(Z)-2017/1 Doç.Dr. Yasemin ÖNER Farklı Sığır Irklarında İmmun Sistem Üzerinde Etkili Olabilecek Bazı Gen Bölgelerinin İncelenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
153 HDP(Z)-2016/62 Doç.Dr. Nuray AKBUDAK Bazı Yeşil Yapraklı Sebze Türlerinde Organik Gübrelerin Kalite ve Verim Üzerine Etkileri 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
154 HDP(MH)-2017/11 Doç.Dr. Melike YALILI KILIÇ BURSA HÜDAVENDİGAR KENT PARKI'NDAN KAYNAKLANAN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN TESPİTİ 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
155 HDP(Z)-2016/64 Dr.Öğr.Üy. Bige İNCEDAYI Nar ve Ürünlerinin Fizikokimyasal ve Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
156 HDP(Z)-2016/55 Prof.Dr. Ümran ERTÜRK Cevizde Farklı Uygulamaların Aşı Başarısı Üzerine Etkileri 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
157 HDP(Z)-2017/16 Arş.Gör.Dr. İlknur ALİBAŞ Fesleğenin Mikrodalga Kurutma Tekniği ile Kurutulması ve Kurutmanın Enerji Tüketimi, Renk, Klorofil Düzeyi, K1 Vitamini, Besin Elementi (N, P, K, Ca, Mg, Mn, Zn, Fe, Cu) ve Protein İçeriğine Etkisinin Belirlenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
158 OUAP(T)-2016/12 Doç.Dr. Nalan AKIŞ Temizlik işçilerinde Mesleksel Dermatit ve Astım: bir üniversite hastanesi örneği 12 TIP FAKÜLTESİ / HALK SAĞLIĞI AD
159 HDP(F)-2016/65 Dr.Öğr.Üy. Elif NUYAN Ortaöğretimde Felsefe Eğitiminin Kapsamının ve Niteliğinin Artırılmasına Yönelik Eğitim-Öğretim Planlaması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FELSEFE BÖLÜMÜ
160 AYP(T)-2016/20 Prof.Dr. Mehmet BAYKARA UÜTF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı' na başvuran görme kaybı yüksek olan kornea ülseri tanısı almış hastalarda tanı, tedavi ve takip kriterlerinin ortaya konması 12 TIP FAKÜLTESİ / GÖZ HASTALIKLARI AD
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__