Yardım

Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
181 AYP(MH)-2016/10 Doç.Dr. Fatih KARPAT ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE TOPLULUĞU ELEKTRİKLİ ARACI İÇİN KOMPOZİT PARÇA ÜRETİM ATÖLYESİ KURULUMU 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
182 KUAP(T)-2016/16 Prof.Dr. Sinan ÇAVUN PAM-4'ün farelerde ağrı ve ağrıya bağlı depresyon davranışı üzerine etkisi 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ FARMAKOLOJİ AD
183 KUAP(T)-2016/15 Prof.Dr. Mine Sibel GÜRÜN Dişi ve erkek sıçanlarda mentol-nikotin kombinasyonunun mezolimbik dopamin sistemi üzerine etkilerinin araştırılması ve cinsiyet farklılığının irdelenmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ FARMAKOLOJİ AD
184 OUAP(V)-2016/8 Prof.Dr. Cenk AYDIN İnsan Hayvan Bağının Köpeklerde Eksternal Telemetri Sistemi ile Bazı Fizyolojik Parametreleri ve Davranış Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / FİZYOLOJİ AD
185 KUAP(İ)-2016/12 Prof.Dr. Adnan GERÇEK TÜRKİYE'DE VERGİ RİSKİ ALGISININ ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE BÖLÜMÜ
186 KUAP(E)-2016/10 Prof.Dr. Muammer DEMİREL Eğitim Programı Açısından Yüksek Öğretmen Okulları 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
187 KUAP(SBF)-2016/21 Prof.Dr. Ramiz ARABACI 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında Güreş Müsabakalarının Teknik - Taktik Analizi 627 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
188 KUAP(V)-2016/6 Doç.Dr. Türel ÖZKUL At İnsan Arasındaki Etkileşimin, Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında Kullanılan Atların Performansına Olan Etkisinin İncelenmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / VETERİNER HEKİMLİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ AD
189 AYP(V)-2016/5 Dr.Öğr.Üy. Çağdaş KARA Marmara Bölgesindeki Süt Sığırı İşletmelerinde Laktasyondaki İneklerin Beslenmesinde Yaygın Olarak Kullanılan Kaba Yemlerin Kalitesinin Belirlenmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
190 BUAP(V)-2016/1 Prof.Dr. İbrahim DOĞAN Saanen keçilerinde üreme sezonu içinde ve dışında ovaryum folikül dinamiğinin karşılaştırılması ve erken gebelik döneminde ovaryum folikül dinamiği ve hormonal değişikliğin izlenmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA AD
191 KUAP(F)-2016/9 Doç.Dr. Gökhan SOYDAN Jesmanowicz Konjektürü Hakkındaki Diophant Denklemler 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
192 BUAP(AGUAM)-2016/2 Prof.Dr. İbrahim ÇAKMAK "Arıcılıkta üretimi artırmak amacı ile akıllı kovan, konvansiyonel, ekolojik-organik üretim yöntemlerinin ve yeni ürünlerin geliştirilmesi" 412 ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / Arıcılık
193 KUAP(T)-2016/20 Doç.Dr. Gökhan OCAKOĞLU AKADEMİK STATÜ SAHİBİ HEMŞİRELERİN BİYOİSTATİSTİK HAKKINDAKİ FARKINDALIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: WEB TABANLI ULUSLARARASI ANKET ÇALIŞMASI 12 TIP FAKÜLTESİ / BİYOİSTATİSTİK AD
194 BİYGP-2016/1 Prof.Dr. Yusuf ULCAY Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projesi 4 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
195 KUAP(T)-2016/19 Doç.Dr. Deniz SIĞIRLI AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ZAMANA-BAĞLI ROC ANALİZİNDE BİRDEN FAZLA TANI TESTİ/BİYO-BELİRTECİN BİRLEŞTİRİLMESİ VE ÜÇ BOYUTLU ROC ANALİZİ 12 TIP FAKÜLTESİ / BİYOİSTATİSTİK AD
196 HDP(İİF)-2016/4 Dr.Öğr.Üy. Oğuzhan TOPSAKAL Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Sanal Hasta Uygulamaları ile Tıp Eğitiminin Geliştirilmesi 410 İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
197 KUAP(Z)-2016/1 Doç.Dr. Canan Ece TAMER FARKLI BİTKİ EKSTRAKTLARI İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KOMBUCHA İÇECEĞİNİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİNİN VE ANTİKANSEROJENİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
198 KUAP(T)-2016/3 Prof.Dr. Recep FEDAKAR Kan ve İdrar Numunelerinde AB-CHMINACA ve Metabolitlerinin LC-MS-MS Cihazıyla Tespit Edilmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / ADLİ TIP AD
199 HDP(T)-2016/1 Doç.Dr. Bülent ÖZDEMİR Kararlı koroner arter hastalarında total antioksidan kapasite ve oksidan durum kan düzeyleri ile aort esneyebilirliği arasındaki ilişki 12 TIP FAKÜLTESİ / KARDİYOLOJİ AD
200 KUAP(Z)-2016/7 Arş.Gör. Nurcan Karslioğlu KARA Siyah Alaca ve Simental Irkı İneklerde Sürü Ömrü, Damızlıkta Kalma Süresi ve Laktasyon Süt Verimi Üzerine Bir Araştırma 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__