Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
181 KUAP(F)-2016/22 Prof.Dr. Sevcan ÇELENK BURSA'NIN MERKEZ İLÇELERİ (NİLÜFER, OSMANGAZİ, YILDIRIM, KESTEL) İÇİN OLEACEAE AEROALLERJENLERİNE AİT RİSK HARİTALARININ HAZIRLANMASI 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
182 AYP(T)-2016/15 Doç.Dr. Fahrettin UYSAL Açıklanmayan Senkopu Olan Çocuklarda Uzun Süreli Holter Monitörizasyonunun Tanısal Değerliliği 12 TIP FAKÜLTESİ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD
183 AYP(R)-2016/12 Prof.Dr. Yusuf ULCAY Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Araştırma Projeleri için Gerekli Bilgisayar Alt Yapısının İyileştirilmesi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
184 AYP(SYO)-2016/14 Doç.Dr. Hicran YILDIZ UÜ. SAĞLIK YÜKSEKOKULU BECERİ LABORATUVARI DONANIMININ İYİLEŞTİRİLMESİ 272 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / SAĞLIK YÜKSEKOKULU
185 BUAP(T)-2016/4 Yrd.Doç.Dr. Egemen DERE Meme Kanseri Hastalarında Kemoterapötik İlaçlara Direnci / Duyarlılığı Belirlemek Amacıyla Gen-Temelli Bir Kit Geliştirilmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / BİYOKİMYA AD
186 HDP(E)-2016/45 Prof.Dr. Muammer DEMİREL Bursa'da Kızların Eğitimi (Bursa Kız Lisesi) 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
187 KUAP(T)-2017/9 Doç.Dr. Tunay ŞENTÜRK AKUT KORONER SENDROMLU VE KARARLI ANGİNA PEKTORİSLİ HASTALARDA SERUM RAGE ve S100B DÜZEYLERİ, KORONER ARTER HASTALIĞININ ŞİDDETİ İLE İLİŞKİSİ 12 TIP FAKÜLTESİ / KARDİYOLOJİ AD
188 KUAP(T)-2016/17 Prof.Dr. Emre SARANDÖL Major Depresif Bozuklukta Biyobelirteç Araştırması 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ BİYOKİMYA AD
189 BUAP(MH)-2016/3 Prof.Dr. Binnaz Meriç KAPLANGİRAY FARKLI ÖRME YAPILARINDA SPORCU GİYSİLERİNİN TERMOFİZYOLOJİK KONFOR ÖZELLİKLERİ VE AEROBİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ. 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
190 OUAP(F)-2016/10 Dr. Ürkiye AKAR TARIM Bursa ile Çevre İl ve İlçelerde Üretimi Yapılan ve Kullanılan Betonların Radyasyon Zırhlama Özelliklerinin İncelenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
191 OUAP(F)-2016/11 Prof.Dr. Muhitdin AHMETOĞLU Yeni Nesil Orta-Infrared LED ve Fotodiyot Opto-çiftinden Oluşan Optik Gaz Sensörü Tasarımı ve Prototip Yapımı 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
192 KUAP(T)-2016/18 Prof.Dr. Esma GÜR Açıklanamayan İnfertilite Olgularında Kadın ve Erkek Eşlerde Serum, Seminal Sıvı ve Ovaryan Follikül Sıvısında D Vitamini Eksikliğinin ve D Vitamini Reseptör Düzeyinin IVF Başarısına Etkisinin Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / BİYOKİMYA AD
193 HDP(T)-2016/31 Prof.Dr. H. Necdet KARLI Epizodik ve kronik migren hastalarında serum ADMA düzeyi analizi , ADMA düzeyinin migrende kronikleşme ve kliniğe olan etkisinin araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / NÖROLOJİ AD
194 AYP(TBMYO)-2016/19 Öğr.Gör.Dr. M. Emin Uğur ÖZ Uludağ Üniversitesi Yerleşkesinde Enerji Verimliliği Analizi, Tasarrufu, Eğitimi ve Atık Isı Geri Kazanımı -- UYEV 276 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / GAZ VE TESİSAT TEKNOLOJİ PROGRAMI
195 AYP(MH)-2016/10 Doç.Dr. Fatih KARPAT ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE TOPLULUĞU ELEKTRİKLİ ARACI İÇİN KOMPOZİT PARÇA ÜRETİM ATÖLYESİ KURULUMU 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
196 KUAP(T)-2016/16 Prof.Dr. Sinan ÇAVUN PAM-4'ün farelerde ağrı ve ağrıya bağlı depresyon davranışı üzerine etkisi 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ FARMAKOLOJİ AD
197 KUAP(T)-2016/15 Prof.Dr. Mine Sibel GÜRÜN Dişi ve erkek sıçanlarda mentol-nikotin kombinasyonunun mezolimbik dopamin sistemi üzerine etkilerinin araştırılması ve cinsiyet farklılığının irdelenmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ FARMAKOLOJİ AD
198 OUAP(V)-2016/8 Prof.Dr. Cenk AYDIN İnsan Hayvan Bağının Köpeklerde Eksternal Telemetri Sistemi ile Bazı Fizyolojik Parametreleri ve Davranış Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / FİZYOLOJİ AD
199 KUAP(Z)-2016/13 Prof.Dr. Kemal Sulhi GÜNDOĞDU Kumandalı Platformlara Yönelik Tarımsal Üretim Takip Kamerası Geliştirilmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
200 KUAP(İ)-2016/12 Prof.Dr. Adnan GERÇEK TÜRKİYE'DE VERGİ RİSKİ ALGISININ ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE BÖLÜMÜ
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__