Yardım

Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
21 HDP(Z)-2018/3 Dr.Öğr.Üyesi Perihan YOLCI ÖMEROĞLU Gıda İşleme Süreçlerinin Turunçgillerde Bulunan Bazı Pestisit Kalıntıları Üzerine Etkisinin İncelenmesi ve İşleme Faktörlerinin Belirlenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
22 AYP(Z)-2018/2 Prof.Dr. Uğur BİLGİLİ Fırıncılık Ürünleri ve Sütlü Tatlılar Eğitim, Araştırma ve Üretim Altyapısının Oluşturulması 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
23 HDP(Z)-2018/1 Prof.Dr. İsmail FİLYA Elma posası silajının fermantasyon ve yem değeri özelliklerinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
24 BİYGP-2018/1 Prof.Dr. Yusuf ULCAY Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projesi 5 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
25 HDP(E)-2018/5 Doç.Dr. Erhan ŞENGEL Sağlık Uygulamalarında Ardunio Eğitimi 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
26 HDP(D)-2018/2 Prof.Dr. Abdurrahman KURT Kadının Çalışma Hayatına Girişinin Aile İçi Sorumluluk Paylaşımına Etkisi: Tanzimat'tan Günümüze Türk Ailesi Örneği 269 İLAHİYAT FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
27 HDP(F)-2018/4 Dr.Öğr.Üyesi Figen ERSOY Vitis labrusa L. Tip ve Melezlerinden DNA izolasyonu 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
28 KUAP(V)-2018/6 Prof.Dr. Kadir YEŞİLBAĞ Hayvanlarda Hepatitis C Benzeri Virusların (Hepaciviruslar) Moleküler Epidemiyolojisi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / VİROLOJİ AD
29 KUAP(Z)-2018/9 Doç.Dr. Nabi Alper KUMRAL Bursa İli Zeytin Bahçelerinde Zararlı Eriophyid Akarların Mücadelesi Üzerine Entegre Bir Yaklaşım 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
30 OUAP(T)-2018/5 Doç.Dr. Erdal EREN Konjenital Pituiter Sap Kesi Sendromlu (PSIS) Olgularda Genotip- Fenotip İlişkisinin Değerlendirilmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD
31 DDP(Z)-2018/8 Prof.Dr. Halil ÜNAL Entomopatojen Nematod Ürünlerinin Uygulanması İçin Bir Robotik Sistem Tasarımı ve Optimizasyonu 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
32 DDP(V)-2018/6 Prof.Dr. Nihal Y. GÜL SATAR Postoperatif intraabdominal adezyonların önlenmesinde Ankaferd Blood Stopper®'ın (ABS) etkilerinin klinik, histopatolojik ve immunohistokimyasal yönlerden araştırılması: Ratlar üzerinde deneysel araştırma. 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / CERRAHİ AD
33 DDP(V)-2018/5 Doç.Dr. Saime GÜZEL Kanser Kök Hücrelerinde PFKFB İzoenzimlerinin Rolü 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / BİYOKİMYA AD
34 DDP(T)-2018/4 Prof.Dr. Berrin TUNCA Kodlama Yapmayan Uzun RNA' ların Kolon Tümörlerinde Prognoz Açısından Öneminin Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ BİYOLOJİ AD
35 AYP(MH)-2018/5 Öğr.Gör.Dr. İsmail TEKİN Yerli Elektrikli Otomobil 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
36 DDP(Z)-2018/7 Prof.Dr. Ömer Utku ÇOPUR Farklı Yöntemlerle Kurutulan Havuç Pestillerinin Kurutma Karakteristikleri ile Bazı Kalite Parametrelerindeki Değişimin Modellenmesi ve in vitro Biyoyararlılıklarının Belirlenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
37 DDP(V)-2017/15 Prof.Dr. Zekariya NUR L-karnitin ve Alfa lipoik asitin koç sperması dondurulabilirliği üzerine ve çözdürme sonrası yaşam süresi üzerine etkileri 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA AD
38 KUAP(Z)-2018/8 Prof.Dr. İsmail Alper SUSURLUK Tarımda Kullanılan Bazı Gübrelerin Entomopatojen Nematodlar Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması. 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
39 DDP(F)-2018/10 Prof.Dr. Şükran DERE ULUABAT GÖLÜNDE YAKALANAN Esox lucius, L., 1758, Scardinius erythropthalmus, (L., 1758), Carassius gibelio, (Bloch, 1782) BALIK TÜRLERİNİN FARKLI DOKULARINDAKİ OSMOREGÜLASYON ENZİMLERİ ÜZERİNE KİRLİLİĞİN ETKİSİ 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
40 OUAP(MH)-2018/8 Doç.Dr. Taner YONAR Çeşitli Antibiyotiklerin Sentetik Atıksularda Yeni Nesil Sn/Sb/Ni-Ti Anotlar Aracılığıyla Elektrokimyasal Oksidasyonunun Araştırılması 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__