17- İletişim

Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
21 ÖAP(T)-2018/10 Dr.Öğr.Üyesi Onur KAYGISIZ Uzun Kodlama Yapmayan RNA'ların Laparoskopik Radikal Prostatektomi Yapılan Prostat Kanseri Hastalarında Biyokimyasal Rekürresensi Öngörmedeki Rollerinin Retrospektif Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / ÜROLOJİ AD
22 KUAP(V)-2018/12 Arş.Gör.Dr. Deniz DİNÇEL Saanen ırkı keçilerde CSN1S2 geninin frekansı ile süt verim ve bileşimine olan etkisinin belirlenmesi.. 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / GENETİK AD
23 OUAP(T)-2018/9 Prof.Dr. Ahmet BEKAR Deneysel siyatik sinir hasarı modelinde üridin tedavisinin sinir rejenerasyonu ve skar dokusu oluşumu üzerine etkinliğinin araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / NÖROŞİRURJİ AD
24 OUAP(Z)-2018/10 Doç.Dr. Nihal TÜRKMEN EROL Kestane Kabuğunda Bulunan Polifenollerin Ohmik Isıtma Destekli Ekstraksiyonu ve İn-vitro Biyoalınabilirliğinin Araştırılması 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
25 KUAP(F)-2018/14 Prof.Dr. Mustafa TAVASLI Bis(2-(N-hekzilkarbazol-3-il)-4/5-formilpiridin)(asetilasetonat)iridyum(III) komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
26 HDP(Z)-2018/3 Dr.Öğr.Üyesi Perihan YOLCI ÖMEROĞLU Gıda İşleme Süreçlerinin Turunçgillerde Bulunan Bazı Pestisit Kalıntıları Üzerine Etkisinin İncelenmesi ve İşleme Faktörlerinin Belirlenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
27 AYP(Z)-2018/2 Prof.Dr. Uğur BİLGİLİ Fırıncılık Ürünleri ve Sütlü Tatlılar Eğitim, Araştırma ve Üretim Altyapısının Oluşturulması 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
28 HDP(Z)-2018/1 Prof.Dr. İsmail FİLYA Elma posası silajının fermantasyon ve yem değeri özelliklerinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
29 BİYGP-2018/1 Prof.Dr. Yusuf ULCAY Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projesi 5 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
30 HDP(E)-2018/5 Doç.Dr. Erhan ŞENGEL Sağlık Uygulamalarında Ardunio Eğitimi 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
31 HDP(D)-2018/2 Prof.Dr. Abdurrahman KURT Kadının Çalışma Hayatına Girişinin Aile İçi Sorumluluk Paylaşımına Etkisi: Tanzimat'tan Günümüze Türk Ailesi Örneği 269 İLAHİYAT FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
32 KUAP(F)-2018/16 Arş.Gör.Dr. Serkan GÜNDÜZ Antik Helenopolis (Altınova/YALOVA) Kenti Liman ve Sualtı Araştırması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
33 HDP(F)-2018/4 Dr.Öğr.Üyesi Figen ERSOY Vitis labrusa L. Tip ve Melezlerinden DNA izolasyonu 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
34 KUAP(V)-2018/6 Prof.Dr. Kadir YEŞİLBAĞ Hayvanlarda Hepatitis C Benzeri Virusların (Hepaciviruslar) Moleküler Epidemiyolojisi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / VİROLOJİ AD
35 KUAP(Z)-2018/9 Doç.Dr. Nabi Alper KUMRAL Bursa İli Zeytin Bahçelerinde Zararlı Eriophyid Akarların Mücadelesi Üzerine Entegre Bir Yaklaşım 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
36 OUAP(T)-2018/5 Doç.Dr. Erdal EREN Konjenital Pituiter Sap Kesi Sendromlu (PSIS) Olgularda Genotip- Fenotip İlişkisinin Değerlendirilmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD
37 TDAP(F)-2018/1 Prof.Dr. Sevcan ÇELENK Cupressaceae ve Platanus sp. taskonlarına ait allerjenlerin atmosferik konsantasyonlarının saptanması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
38 DDP(Z)-2018/8 Prof.Dr. Halil ÜNAL Entomopatojen Nematod Ürünlerinin Uygulanması İçin Bir Robotik Sistem Tasarımı ve Optimizasyonu 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
39 DDP(V)-2018/6 Prof.Dr. Nihal Y. GÜL SATAR Postoperatif intraabdominal adezyonların önlenmesinde Ankaferd Blood Stopper®'ın (ABS) etkilerinin klinik, histopatolojik ve immunohistokimyasal yönlerden araştırılması: Ratlar üzerinde deneysel araştırma. 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / CERRAHİ AD
40 DDP(V)-2018/5 Doç.Dr. Saime GÜZEL Kanser Kök Hücrelerinde PFKFB İzoenzimlerinin Rolü 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / BİYOKİMYA AD
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__