Yardım

Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
201 KUAP(T)-2016/16 Prof.Dr. Sinan ÇAVUN PAM-4'ün farelerde ağrı ve ağrıya bağlı depresyon davranışı üzerine etkisi 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ FARMAKOLOJİ AD
202 KUAP(T)-2016/15 Prof.Dr. Mine Sibel GÜRÜN Dişi ve erkek sıçanlarda mentol-nikotin kombinasyonunun mezolimbik dopamin sistemi üzerine etkilerinin araştırılması ve cinsiyet farklılığının irdelenmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ FARMAKOLOJİ AD
203 OUAP(V)-2016/8 Prof.Dr. Cenk AYDIN İnsan Hayvan Bağının Köpeklerde Eksternal Telemetri Sistemi ile Bazı Fizyolojik Parametreleri ve Davranış Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / FİZYOLOJİ AD
204 KUAP(İ)-2016/12 Prof.Dr. Adnan GERÇEK TÜRKİYE'DE VERGİ RİSKİ ALGISININ ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE BÖLÜMÜ
205 KUAP(E)-2016/10 Prof.Dr. Muammer DEMİREL Eğitim Programı Açısından Yüksek Öğretmen Okulları 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
206 KUAP(SBF)-2016/21 Prof.Dr. Ramiz ARABACI 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında Güreş Müsabakalarının Teknik - Taktik Analizi 627 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
207 KUAP(V)-2016/6 Doç.Dr. Türel ÖZKUL At İnsan Arasındaki Etkileşimin, Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında Kullanılan Atların Performansına Olan Etkisinin İncelenmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / VETERİNER HEKİMLİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ AD
208 BUAP(V)-2016/1 Prof.Dr. İbrahim DOĞAN Saanen keçilerinde üreme sezonu içinde ve dışında ovaryum folikül dinamiğinin karşılaştırılması ve erken gebelik döneminde ovaryum folikül dinamiği ve hormonal değişikliğin izlenmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA AD
209 KUAP(F)-2016/9 Doç.Dr. Gökhan SOYDAN Jesmanowicz Konjektürü Hakkındaki Diophant Denklemler 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
210 BUAP(AGUAM)-2016/2 Prof.Dr. İbrahim ÇAKMAK "Arıcılıkta üretimi artırmak amacı ile akıllı kovan, konvansiyonel, ekolojik-organik üretim yöntemlerinin ve yeni ürünlerin geliştirilmesi" 412 ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / Arıcılık
211 KUAP(T)-2016/20 Doç.Dr. Gökhan OCAKOĞLU AKADEMİK STATÜ SAHİBİ HEMŞİRELERİN BİYOİSTATİSTİK HAKKINDAKİ FARKINDALIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: WEB TABANLI ULUSLARARASI ANKET ÇALIŞMASI 12 TIP FAKÜLTESİ / BİYOİSTATİSTİK AD
212 BİYGP-2016/1 Prof.Dr. Yusuf ULCAY Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projesi 4 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
213 KUAP(T)-2016/19 Doç.Dr. Deniz SIĞIRLI AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ZAMANA-BAĞLI ROC ANALİZİNDE BİRDEN FAZLA TANI TESTİ/BİYO-BELİRTECİN BİRLEŞTİRİLMESİ VE ÜÇ BOYUTLU ROC ANALİZİ 12 TIP FAKÜLTESİ / BİYOİSTATİSTİK AD
214 KUAP(Z)-2016/1 Doç.Dr. Canan Ece TAMER FARKLI BİTKİ EKSTRAKTLARI İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KOMBUCHA İÇECEĞİNİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİNİN VE ANTİKANSEROJENİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
215 KUAP(T)-2016/3 Prof.Dr. Recep FEDAKAR Kan ve İdrar Numunelerinde AB-CHMINACA ve Metabolitlerinin LC-MS-MS Cihazıyla Tespit Edilmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / ADLİ TIP AD
216 HDP(T)-2016/1 Doç.Dr. Bülent ÖZDEMİR Kararlı koroner arter hastalarında total antioksidan kapasite ve oksidan durum kan düzeyleri ile aort esneyebilirliği arasındaki ilişki 12 TIP FAKÜLTESİ / KARDİYOLOJİ AD
217 KUAP(Z)-2016/7 Arş.Gör. Nurcan Karslioğlu KARA Siyah Alaca ve Simental Irkı İneklerde Sürü Ömrü, Damızlıkta Kalma Süresi ve Laktasyon Süt Verimi Üzerine Bir Araştırma 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
218 KUAP(T)-2016/2 Uzm.Dr Bayram Ali DORUM Düşük doğum ağırlıklı preterm bebekler için hazırlanan parenteral beslenme ürünlerinde ve parenteral olarak sık uygulanan medikal tedavilerde alüminyum kontaminasyonunun araştırılması. 12 TIP FAKÜLTESİ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD
219 OUAP(M)-2016/3 Prof.Dr. İrfan KARAGÖZ PEM Yakıt Pilleri için Su ve Isı Yönetimine Yönelik Biyo Benzeşimli Hibrit Kanal Geometrisi Tasarımı ve Optimizasyonu 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
220 AYP(T)-2015/18 Prof.Dr. Cüneyt ERDOĞAN Multiparametrik Mr inceleme ile Ultrasonografik Füzyon incelemenin tanısal değerinin cerrahi ve patoloji sonuçlarıyla kıyaslanması 12 TIP FAKÜLTESİ / RADYOLOJİ AD
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__