Yardım

Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
201 KUAP(T)-2016/2 Uzm.Dr Bayram Ali DORUM Düşük doğum ağırlıklı preterm bebekler için hazırlanan parenteral beslenme ürünlerinde ve parenteral olarak sık uygulanan medikal tedavilerde alüminyum kontaminasyonunun araştırılması. 12 TIP FAKÜLTESİ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD
202 OUAP(M)-2016/3 Prof.Dr. İrfan KARAGÖZ PEM Yakıt Pilleri için Su ve Isı Yönetimine Yönelik Biyo Benzeşimli Hibrit Kanal Geometrisi Tasarımı ve Optimizasyonu 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
203 AYP(T)-2015/18 Prof.Dr. Cüneyt ERDOĞAN Multiparametrik Mr inceleme ile Ultrasonografik Füzyon incelemenin tanısal değerinin cerrahi ve patoloji sonuçlarıyla kıyaslanması 12 TIP FAKÜLTESİ / RADYOLOJİ AD
204 KUAP(Z)-2015/80 Doç.Dr. Yasemin ÖNER Yerli Sığır Irklarında Genetik Çeşitliliğin Mikrosatelite Markırlar Kullanılarak Belirlenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
205 KUAP(GSF)-2015/81 Dr.Öğr.Üy. İbrahim Imran ÖZTAHTALI "OTİSTİK ÇOCUKLARLA YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ: HAYATI YAZIYORUM" 203 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
206 KUAP(Z)-2016/4 Dr. Şeniz ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ Koyunlarda Farklı Senkronizasyon Uygulamaları Sonucu Vaginal Florada Meydana Gelen Değişiklikler ve Üreme Performansı Üzerine Etkileri 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
207 OUAP(F)-2016/4 Doç.Dr. Bilgen OSMAN Ürik Asit Tayini İçin Moleküler Baskılanmış Nanopartikül Temelli Yüzey Plazmon Rezonans (SPR) Sensörün Hazırlanması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
208 KUAP(Z)-2015/79 Prof.Dr. Cengiz ELMACI PEKİN ÖRDEKLERİNDE PROLAKTİN GENİ POLİMORFİZMİNİN PCR-RFLP YÖNTEMİ KULLANILARAK İNCELENMESİ 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
209 KUAP(F)-2016/5 Dr. Yeliz ULAŞ "Alkilaminofenol Bileşiklerinin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi" 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
210 HDP(T)-2015/31 Prof.Dr. Mustafa Murat CİVANER Hekim-tıbbi endüstri ilişkisinden kaynaklanan sorunlara yönelik bir eğitim girişimi 12 TIP FAKÜLTESİ / TIP TARİHİ VE ETİK AD
211 HDP(T)-2015/24 Prof.Dr. Esra UZASLAN Kombine Pulmoner Fibrozis ve Amfizem Sendromu ile İdiyopatik Pulmoner Fibrozis Hastalarının Klinik, Radyolojik ve Laboratuar Özelliklerinin Karşılaştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / GÖĞÜS HASTALIKLARI AD
212 OUAP(T)-2015/20 Uzm.Dr Benhur Şirvan ÇETİN Timokinonun, endotoksemik sıçanlarda sağkalım üzerine etkilerinin sistemik, organ, hücre düzeylerinde antienflamatuar özelliklerinin incelenmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD
213 KUAP(E)-2015/65 Doç.Dr. Ahmet KILINÇ Epistemik Açıdan Farklı Özelliklere Sahip Bireylerin Bilimsel Metinler ile ilgili Muhakemelerinin Göz Takip ve Beyin Haritalama Yöntemleri ile İncelenmesi 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
214 KUAP(F)-2015/63 Doç.Dr. Ahmet PEKSÖZ Fotovoltaik Kadmiyum-Tellur (CdTe) İnce Filmlerin Üretilmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
215 KUAP(İ)-2016/14 Doç.Dr. Füsun ALTINTAŞ Yönetimde Cinsiyet Temelli Rol Kalıp Yargıları: Schein'ın Betimleyici İndeksinin Yapısal Geçerliğinin Test Edilmesi 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
216 KUAP(Z)-2015/69 Doç.Dr. Mehmet ÖZGÜR Bazı turp (Raphanus sativus L.) çeşitlerinden elde edilen ekstraktların mikroorganizmalar üzerine etkileri ve etkili maddenin optimum üretim zamanının saptanması 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
217 OUAP(T)-2015/5 Prof.Dr. Beyza ENER Çeşitli örneklerden izole edilmiş olan Aspergillus fumigatus suşlarında azol direncinin saptanması 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ MİKROBİYOLOJİ & ENFEKSİYON HASTALIKLARI AD
218 OUAP(T)-2015/23 Doç.Dr. Özlem TAŞKAPILIOĞLU Multipl Skleroz Gelişimi ile İlişkili miRNA'ların Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / NÖROLOJİ AD
219 KUAP(MH)-2015/59 Doç.Dr. Sıddık CİNDORUK Domates sebzesine egzoz gazının etkilerinin incelenmesi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
220 KUAP(T)-2015/47 Doç.Dr. Özkan KANAT İleri Evre Kolorektal Kanser Hastalarında Gelişen İlaç Direnç Mekanizmasında LncRNA HOTAIR Etkisinin Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / İÇ HASTALIKLARI AD
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__