Yardım

Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
41 KUAP(V)-2018/2 Dr.Öğr.Üyesi Tuncay İLHAN Oral Yolla Alınan Capsaicinin Yağ Dokudaki Adipokin Ekspresyonu Üzerine Etkileri 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ AD
42 OUAP(Z)-2017/5 Prof.Dr. Cihat TÜRKBEN Türkiye'de Bazı Otokton Üzüm Çeşitlerinden ve Fermente Hallerinden Elde Edilecek Ekstraktların Parkinson Hastalığı in vitro Modelinde Rejeneratif ve Nöro-koruyucu Etkilerinin Moleküler Düzeyde Araştırılması 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
43 HDP(T)-2017/41 Prof.Dr. Mehmet ZARİFOĞLU GENÇ BAŞLANGIÇLI PARKİNSON HASTALARINDA KULLANILAN İLAÇLARIN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE GENETİK POLİMORFİZMLERİN ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI 12 TIP FAKÜLTESİ / NÖROLOJİ AD
44 OUAP(F)-2018/4 Prof.Dr. İlker KÜÇÜK Çeşitli Nadir Toprak Elementi Katkılı Tabakalı Perovskit Manganit Bileşiklerinin Sentezlenmesi ve Manyeteokalorik Özelliklerinin İncelenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
45 HDP(T)-2017/40 Doç.Dr. Teoman ATICI Spinal Enstrumantasyon Yapılan Hastalarda Titanyum Kaplı İmplantların Titanyum Salınımının Değerlendirilmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ AD
46 AYP(MH)-2017/4 Öğr.Gör.Dr. İsmail TEKİN Yerli Elektrikli Otomobil Tasarımı ve İmalatı 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
47 HDP(MH)-2017/47 Doç.Dr. Hakan AYDIN Lazer Kaynağı ile Birleştirilmiş Yüksek Mukavemetli Çelik Sacların Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
48 OUAP(MH)-2018/7 Dr.Öğr.Üyesi Halil İbrahim AKYILDIZ Atomik Katman Biriktirme Yöntemi ile Tekstil Liflerinin Yüzeyinde Antibakteriyel Özelliğe Sahip Nano Metal Oksit Filmlerin Oluşturulması 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
49 TDAP(Z)-2016/3 Dr.Öğr.Üyesi İlknur ALİBAŞ Bazı Mikroalg Türlerinin Çeşitli Kurutma Yöntemleri ile Kurutulması ve Kurutulmuş Mikroalglerden Biyodizel Elde Edilmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
50 TDAP(MH)-2016/1 Prof.Dr. Agah UĞUZ Araç Çarpışma Kriterlerini Sağlayan Alüminyum Köpüklü Çarpma Traversi Geliştirilmesi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
51 TDAP(MH)-2017/1 Prof.Dr. Yusuf ULCAY Elektromanyetik Kalkanlama Sağlayan Fonksiyonel Bikomponent İplik Üretimi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
52 5140018 Doç.Dr. Murat YAZICI Seri Üretime Ve Araç Güvenlik Kriterlerine Uygun Termoplastik Kompozit Kapi Bari Tasarimi Ve Prototip İmalati 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
53 212T135 Dr. Aycan TOSUNOĞLU Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa Ve Mardin İllerinde Atmosferik Polenlerinin Belirlenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
54 KUAP(MH)-2017/11 Dr.Öğr.Üyesi Ali MARDANI AGHABAGLOU ÇELİK LİF NARİNLİK ORANININ KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONUN TAZE HAL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
55 KUAP(F)-2018/5 Prof.Dr. Elif DEMİRKAN Yeni izolat Bacillus sp.suşundan lipaz: taranması, üretim koşullarının optimizasyonu, kısmi saflaştırılması, karakterizasyonu, deterjan endüstrisindeki potansiyel uygulamaları ve Bacillus cinsinin genetik çeşitliliğinin ortaya çıkarılması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
56 116S748 Prof.Dr. Özhan EYİGÖR Farklı Stres Modellerinde Nesfatin-1 ve Nöronostatin Nöronlarındaki Aktivasyonun ve Glutamaterjik Sistem Etkilerinin Histolojik Tekniklerle Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ AD
57 114R016 Prof.Dr. Zeki YILMAZ Parvovirus Enfekte Köpeklerin Salyalarında Yeni Inflamatuar Biyobelirteçlerin Araştırılması 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / İÇ HASTALIKLARI AD
58 114O783 Ferhat KURTULMUŞ Kestanenin Çarpma Akustik Karakteristiklerinin Belirlenerek, Kurtluluk, Çeşit Ve Nem Özelliklerine Göre Sinyal Işleme Ve Örüntü Tanıma Yöntemleriyle Sınıflandırılması Olanakları Üzerine Bir Araştırma 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
59 214O316 Doç.Dr. Murat CENGİZ Escherichia Coli'de Çoklu İlaç Direncinin (Mdr) Karakterizasyonu ve Mdr'ın Antimikrobiyal Kombinasyonlarla İnhibisyonu 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ
60 HDP(T)-2017/39 Doç.Dr. Çiğdem Sevda Erer ÖZBEK L-DOPA TRANSPORTU VE METABOLİZMASI İLE İLİŞKİLİ GENETİK POLİMORFİZMLERİN L-DOPA KULLANAN PARKINSON HASTALARINDA İLACA KARŞI YANIT ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN RETROSPEKTİF ARAŞTIRILMASI 12 TIP FAKÜLTESİ / NÖROLOJİ AD
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__