Yardım

Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
61 116Z570 Doç.Dr. Saime GÜZEL Pfkfb Izoenzimlerinin Fare Embriyonik Kök Hücrelerinin Pankreasın Insülin Üreten Adacık Hücrelerine Farklılaşmasındaki Rolleri 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / BİYOKİMYA AD
62 116O626 Prof.Dr. Soner ALTUN Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) Kuluçkahanelerinde Hastalık Oluşturan Flavobacterium Türlerinin Genotipik Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Direnç Gelişiminde Rol Oynayan Genl 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ
63 214M415 Prof.Dr. Esra KARACA Biyobozunur Polimerlerden Elektro Çekim Yöntemiyle Üretilmiş Nanolifli Yüzeylerin Abdominal Dokuda Adezyon Bariyeri Olarak Kullanım Performansının In Vitro Ve In Vivo Çalışmalarla Değerlendirilmesi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
64 215S872 Prof.Dr. Murat YALÇIN Merkezi Olarak Uygulanan Nesfatin-1'in Kardiyovasküler Etkilerinde Merkezi Kolinerjik Sistemin Aracılığının İncelenmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / FİZYOLOJİ AD
65 215S620 Prof.Dr. Murat YALÇIN Merkezi Olarak Uygulanan Nesfatin-1\'in Kardiyovasküler Etkilerinde Siklooksijenaz ve Lipooksijenaz Yolaklarının Aracılığının Incelenmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / FİZYOLOJİ AD
66 115Z701 Prof.Dr. Gülşah ÇEÇENER İleri Evre Meme Kanseri Kök Hücre Tedavisinde Let-7a ve MiR-335 Temelli Yenilikçi Yaklaşımlar 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ BİYOLOJİ AD
67 215O328 Prof.Dr. Kemal Sulhi GÜNDOĞDU Arazi Toplulaştırması Projelerinde Yeniden Dağıtım İçin Blok Modelinin Oluşturulması 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
68 DDP(SBE)-2017/19 Doç.Dr. Ufuk SELEN Refah İktisadı Bağlamında Optimal Vergi Arayışına İlişkin Toplum Tercihlerinin Belirlenmesi: Türkiye Alan Çalışması 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE BÖLÜMÜ
69 DDP(T)-2017/14 Prof.Dr. Ferah BUDAK Brusellozlu Olguların Tanı ve Takibinde Yeni Biyolojik Markerler 12 TIP FAKÜLTESİ / İMMÜNOLOJİ AD
70 DDP(T)-2017/13 Prof.Dr. Ferah BUDAK İmmünomodülatör Özellikteki Yeni Sitokinlerin Bruselloz Enfeksiyonlarında Değerlendirilmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / İMMÜNOLOJİ AD
71 114O274 Doç.Dr. Emine Budaklı ÇARPICI Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Eskişehir Lokasyonlarından Yaygın Yonca (Medicago sativa L.) Populasyonlarının Toplanması ve Değerlendirilmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
72 115Z128 Arş.Gör.Dr. Ümran Seven ERDEMİR Bebek Ek Gıdalarındaki Lüzumlu Veya Toksik Element Biyoerişilebilirliklerinin In-Vitro Yöntemler İle Belirlenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
73 114S354 Prof.Dr. H. Barbaros ORAL Fare Artrit Modellerinde Genetik Olarak Modifiye Edilmiş Toleran Dendritik Hücrelerle Artrit Tedavisi 12 TIP FAKÜLTESİ / İMMÜNOLOJİ AD
74 114K738 Doç.Dr. Mızrap BULUNUZ Okulda Gürültü Kirliliği: Nedenleri, Etkileri ve Kontrol Edilmesi 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
75 114Z496 Doç.Dr. Abdullah YALÇIN Pankreas Epitel Hücrelerinin Onkojenik Transformasyonunda Pfkfb2\'nin Rolü 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / BİYOKİMYA AD
76 213O032 Prof.Dr. Zeki YILMAZ Köpeklerde Vektör Aracılı Enfeksiyonların (Anaplasmosis, Dirofilariasis, Erhlichiosis, Leishmaniasis ve Lyme) Tanısında Yeni Biyo Belirteçlerin İdentifikasyonu ve Validasyonu 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / İÇ HASTALIKLARI AD
77 113Z776 Doç.Dr. Abdullah YALÇIN Tümör Hücrelerinde Pfkfb3 Tarafından Zeb1 Fonksiyonunun Regülasyonu 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / BİYOKİMYA AD
78 215Z230 Prof.Dr. Veysel Turan YILMAZ Fosfin Ligantları İçeren Yeni Palladyum(II) ve Platin(II) Sakkarinat Komplekslerinin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu, DNA/Protein Bağlanma, Moleküler Doking ve Antikanser Özelliklerinin Araştırılmas 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
79 113S375 Prof.Dr. H. Barbaros ORAL Kollajen Ile Indüklenen Artrit Modelinde Inflamatuvar Durumlarda Ifade Edilen Tolerans Indükleyici Potansiyel Terapötik Genle Artrit Tedavisi: Romatoid Artrit Tedavisi Için Yeni Bir Strateji 12 TIP FAKÜLTESİ / İMMÜNOLOJİ AD
80 115K492 Doç.Dr. Ahmet KILINÇ Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Konuların Öğretimi Konusunda Yetiştirilmesi: Bir Profesyonel Öğrenme Topluluğu Çalışması -FESKÖK 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__