Yardım

Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
61 115S811 Prof.Dr. Ufuk ŞEKİR Statik ve Dinamik Germe Egzersizinin Peroneal ve Tibial Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkisi 12 TIP FAKÜLTESİ / SPOR HEKİMLİĞİ AD
62 113Y071 Doç.Dr. Gamze YILDIZ İklim Değişiminin Akdeniz'deki Yeşil Deniz Yosunları Üzerine Olası Fizyolojik Etkileri 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
63 114Y577 Prof.Dr. Yücel TAŞDEMİR Atmosferik kalıcı organik kirleticilerin seviyeleri ve bunların farklı ağaç türlerinde birikiminin zaman ve mekana bağlı değişimleri 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
64 113O228 Doç.Dr. Meryem İPEK Sarımsakta Düşük Sıcaklık Koşullarında Tiamin Biyosentezinde Görev Alan THIC Genin İfade Düzeyi, Tiamin ve Bazı Biyokimyasal Bileşiklerin İçeriklerinde Oluşan Değişimlerin Belirlenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
65 113K574 Prof.Dr. Bilçin MEYDAN Birey Örgüt Uyumu: Örgütsel ve Bireysel Sonuçları Üzerine Mikro Düzeyde Bir Örgüt Analizi 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
66 213M597 Doç.Dr. Hakan AYDIN Farklı Deformasyon Oranlarındaki Twip Saclarında Elektrik Direnç Punta Kaynak Parametrelerinin Içyapı Ve Mekanik Özelliklere Bağlı Olarak Optimizasyonu 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
67 116Y258 Doç.Dr. Sıddık CİNDORUK İnegölde İki noktada Atmosferik çok Halkalı Aromatik Hidrokarbon seviyelerinin belirlenmesi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
68 117O377 Doç.Dr. Nabi Alper KUMRAL Domates Pas Akarı Üzerine Karşılaştırmalı Toksikolojik çalışma 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
69 HDP(T)-2017/34 Prof.Dr. Ömer YERCI Mide Adenokarsinomlarında HER2 Aktivasyonunun mRNA Düzeyinde Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / PATOLOJİ AD
70 HDP(Z)-2017/37 Doç.Dr. Tülay ÖZCAN Bifidobacterium lactis' in in vitro Koşullarda Gelişimi Üzerine Bazı Potansiyel Prebiyotik Bileşenlerin Etkisi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
71 114M591 Prof.Dr. Atakan AVCI Yeni Nesil Siklon Ayiricilarin Tasarimi Ve Performans Karakteristiklerinin Optimizasyonu 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
72 115O015 Dr.Öğr.Üyesi Hakan ÜSTÜNER Sakız Irkı Koyunlarda Çeşitli Gen Bölgelerindeki Polimorfizimlerin Östrus Senkronizasyonu ve Döl Verimi Özellikleri Üzerine Etkisi-tübitak 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ AD
73 215S759 Prof.Dr. Sinan ÇAVUN Glycyl-Glutamine (Gly-Gln)'In Antidepresan Etki Mekanizması; Etkide Serotonerjik Ve Glutamaterjik Nörotransmitter Sistemlerin Aracılığı. 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ FARMAKOLOJİ AD
74 OUAP(F)-2018/3 Doç.Dr. Ayhan YILDIRIM Yenilenebilir Doğal Kaynaklardan Biyolojik Vaks Mono Esterlerin Yeşil Sentezi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
75 215M340 Dr.Öğr.Üyesi Fatih SÜVARİ Ses Yutuculuk Özelliği Geliştirilmiş İnce Ve Hafif, Kompozit Dokusuz Yüzey Ürün Tasarımı 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
76 215M372 Prof.Dr. Recep EREN Bobinden Boşalan İplik Gerginliği Değişimini Bobin Çapına Göre Ölçen Ve Kaydeden Bir Elektronik Sistemin Geliştirilmesi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
77 214M427 Prof.Dr. Hüseyin Aksel EREN Polyester/Pamuk Karışımlarının Boyama Sonrası Yıkanmasında Ozon Kullanımı 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
78 114K269 Prof.Dr. Mustafa ŞAHIN Arkeolojik Yüzey Araştırması Işığında Hellenistik Ve Roma İmparatoluk Dönemlerinde Nikaia 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
79 114Y833 Dr.Öğr.Üyesi Gizem EKER Bursa'Da Poliaromatik Hidrokarbonlardan (Pah) Kaynaklanan Toprak Kirliliği Seviyesinin Belirlenmesi Ve Giderim Olanaklarının Araştırılması 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
80 214M436 Doç.Dr. Adem AKPINAR Karadeniz'In Güney-Batı Sahillerinin Sahip Olduğu Dalga Enerji Potansiyelinin Zamansal Ve Mekansal Analizi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__