Yardım

Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
81 5140084 Doç.Dr. Fatih KARPAT Havai Konveyör Hatlarina Özgü Bir İyileştirme Ve Bakim Modelinin Geliştirilmesi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
82 115M708 Prof.Dr. Esra KARACA Yerli Hammadde Ve İmkanlar Kullanılarak Türkiye'De İpek Ameliyat İpliği Üretiminin Araştırılması 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
83 116Z570 Doç.Dr. Saime GÜZEL Pfkfb Izoenzimlerinin Fare Embriyonik Kök Hücrelerinin Pankreasın Insülin Üreten Adacık Hücrelerine Farklılaşmasındaki Rolleri 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / BİYOKİMYA AD
84 116O626 Prof.Dr. Soner ALTUN Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) Kuluçkahanelerinde Hastalık Oluşturan Flavobacterium Türlerinin Genotipik Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Direnç Gelişiminde Rol Oynayan Genl 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ
85 214M415 Prof.Dr. Esra KARACA Biyobozunur Polimerlerden Elektro Çekim Yöntemiyle Üretilmiş Nanolifli Yüzeylerin Abdominal Dokuda Adezyon Bariyeri Olarak Kullanım Performansının In Vitro Ve In Vivo Çalışmalarla Değerlendirilmesi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
86 215S872 Prof.Dr. Murat YALÇIN Merkezi Olarak Uygulanan Nesfatin-1'in Kardiyovasküler Etkilerinde Merkezi Kolinerjik Sistemin Aracılığının İncelenmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / FİZYOLOJİ AD
87 215S620 Prof.Dr. Murat YALÇIN Merkezi Olarak Uygulanan Nesfatin-1\'in Kardiyovasküler Etkilerinde Siklooksijenaz ve Lipooksijenaz Yolaklarının Aracılığının Incelenmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / FİZYOLOJİ AD
88 115Z701 Prof.Dr. Gülşah ÇEÇENER İleri Evre Meme Kanseri Kök Hücre Tedavisinde Let-7a ve MiR-335 Temelli Yenilikçi Yaklaşımlar 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ BİYOLOJİ AD
89 215O328 Prof.Dr. Kemal Sulhi GÜNDOĞDU Arazi Toplulaştırması Projelerinde Yeniden Dağıtım İçin Blok Modelinin Oluşturulması 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
90 DDP(SBE)-2017/19 Doç.Dr. Ufuk SELEN Refah İktisadı Bağlamında Optimal Vergi Arayışına İlişkin Toplum Tercihlerinin Belirlenmesi: Türkiye Alan Çalışması 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE BÖLÜMÜ
91 DDP(T)-2017/14 Prof.Dr. Ferah BUDAK Brusellozlu Olguların Tanı ve Takibinde Yeni Biyolojik Markerler 12 TIP FAKÜLTESİ / İMMÜNOLOJİ AD
92 DDP(T)-2017/13 Prof.Dr. Ferah BUDAK İmmünomodülatör Özellikteki Yeni Sitokinlerin Bruselloz Enfeksiyonlarında Değerlendirilmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / İMMÜNOLOJİ AD
93 114O274 Doç.Dr. Emine Budaklı ÇARPICI Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Eskişehir Lokasyonlarından Yaygın Yonca (Medicago sativa L.) Populasyonlarının Toplanması ve Değerlendirilmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
94 115Z128 Arş.Gör.Dr. Ümran Seven ERDEMİR Bebek Ek Gıdalarındaki Lüzumlu Veya Toksik Element Biyoerişilebilirliklerinin In-Vitro Yöntemler İle Belirlenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
95 114S354 Prof.Dr. H. Barbaros ORAL Fare Artrit Modellerinde Genetik Olarak Modifiye Edilmiş Toleran Dendritik Hücrelerle Artrit Tedavisi 12 TIP FAKÜLTESİ / İMMÜNOLOJİ AD
96 114K738 Doç.Dr. Mızrap BULUNUZ Okulda Gürültü Kirliliği: Nedenleri, Etkileri ve Kontrol Edilmesi 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
97 114Z496 Doç.Dr. Abdullah YALÇIN Pankreas Epitel Hücrelerinin Onkojenik Transformasyonunda Pfkfb2\'nin Rolü 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / BİYOKİMYA AD
98 213O032 Prof.Dr. Zeki YILMAZ Köpeklerde Vektör Aracılı Enfeksiyonların (Anaplasmosis, Dirofilariasis, Erhlichiosis, Leishmaniasis ve Lyme) Tanısında Yeni Biyo Belirteçlerin İdentifikasyonu ve Validasyonu 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / İÇ HASTALIKLARI AD
99 113Z776 Doç.Dr. Abdullah YALÇIN Tümör Hücrelerinde Pfkfb3 Tarafından Zeb1 Fonksiyonunun Regülasyonu 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / BİYOKİMYA AD
100 215Z230 Prof.Dr. Veysel Turan YILMAZ Fosfin Ligantları İçeren Yeni Palladyum(II) ve Platin(II) Sakkarinat Komplekslerinin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu, DNA/Protein Bağlanma, Moleküler Doking ve Antikanser Özelliklerinin Araştırılmas 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__