Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
81 DDP(V)-2017/10 Doç.Dr. Burcu ÜSTÜNER Farklı antioksidanlar ile kombine edilen alabalık seminal plazmasının koç spermasının dondurulabilirliği ve embriyonik gelişim üzerine etkileri 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA AD
82 114F461 Arş.Gör.Dr. Cem Salih ÜN Süpersimetrik Modellerde Muon Anomal Manyetik Momenti Ve Yukawa Yarı-Birleşimi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
83 215O374 Yrd.Doç.Dr. Sine Özmen TOĞAY Çiğ ve İşlenmiş Su Ürünlerinden İzole Edilen Enterokokların Gıda Güvenliği ve Bakteriyosin Üretim Potansiyeli Yönüyle Değerlendirilmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
84 116O221 Prof.Dr. Ümran ERTÜRK Şeftalide Modern Terbiye Sistemlerinin Ülkemiz Koşullarında Uygulanabilirliği 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
85 215O586 Prof.Dr. Zekariya NUR Arı Spermasının Dondurulmasında Dmso?In Bazı Kriyoprotektanlarla Ikame Edilmesiyle Fertilitenin Arttırılması 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA AD
86 HDP(Z)-2017/38 Doç.Dr. Emine Budaklı ÇARPICI Bazı Erkenci Silajlık Mısır Çeşitlerinin İkinci Ürün Koşullarında Ot Verimi ve Kalitesi ile Silaj Kalitesinin Belirlenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
87 DDP(V)-2017/6 Prof.Dr. Zeki YILMAZ Kalp Yetmezlikli Köpeklerde Hemostazisin Değerlendirilmesine Yeni Bir Yaklaşım : Platelet Proteomik Profili 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / İÇ HASTALIKLARI AD
88 116O237 Prof.Dr. Haluk BAŞAR Zeytin Budama Atıkları ve Tavuk Dışkısından Üretilen Kompostun Gemlik Çeşidi Zeytin Ağaçlarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisinin Farklı Sulama Programları Altında Belirlenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
89 116M984 Prof.Dr. Hüseyin Aksel EREN Süperkritik Karbondioksit Akışkan Ortamında (Susuz) Pamuk Hidrofilleştirilmesi Ve Ağartılması 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
90 DDP(T)-2017/11 Prof.Dr. H. Barbaros ORAL İndolamin 2, 3 Dioksijenaz (İDO) Gen Polimorfizminin Behçet Hastalığı ve Kliniği Üzerine Etkisi 12 TIP FAKÜLTESİ / İMMÜNOLOJİ AD
91 DDP(Z)-2016/2 Doç.Dr. Selçuk ARSLAN Elektronik Kontrollü Pamuk Uç Alma (Tepe Kesme) Makinesi Tasarımı 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
92 DDP(V)-2016/13 Prof.Dr. Ahmet GÜMEN Sütçü Düvelerde Cinsiyeti Belirlenmiş Sperma ve Farklı Saatlerde Yapılan Suni Tohumlamanın Gebelik Oranı Üzerine Etkisi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / DOĞUM VE JİNEKOLOJİ AD
93 DDP(İ)-2017/8 Prof.Dr. Ayşe OĞUZLAR R Yazılımının Öğrenilmesi ve Metin Verilerine Uygulanması 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
94 DDP(D)-2017/2 M. Akif KILAVUZ Ürdün'deki Şeriat Fakülteleri ve Yükseköğretim Bakanlığı Üzerine Bir Araştırma 269 İLAHİYAT FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
95 DDP(F)-2017/4 Prof.Dr. Hulusi MALYER Epilobium hirsutum L. Ekstresinin Prostat Kanseri Hücre Hatlarındaki Sitotoksik Etkisinin Moleküler Düzeyde İncelenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
96 DDP(F)-2017/7 Yrd.Doç.Dr. Figen ERSOY Bazı Vitis Labrusa L. Tip ve Melezlerinin SSR Markörlerle Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi. 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
97 DDP(V)-2017/5 Doç.Dr. R. Gözde ÖZALP RIA Yöntemiyle Kanda Gebelikle İlişkili Glikoprotein (Ovine Pregnancy Associated Glycoproteins, ovPAG) Ölçümüne Dayalı Koyunlarda Erken Gebelik Teşhisi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / DOĞUM VE JİNEKOLOJİ AD
98 DDP(V)-2017/3 Doç.Dr. Abdullah YALÇIN Transforme Edici Büyüme Faktörü β1 Tarafından İndüklenen Epitel-Mezenkimal Dönüşümde 6-Fosfofrukto-2-Kinaz/Fruktoz-2, 6-Bisfosfataz Enzimlerinin Rolü 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / BİYOKİMYA AD
99 DDP(F)-2017/1 Yrd.Doç.Dr. Egemen DERE Hedeflenmiş Yeni Antikanser İlaçlarının Sitotoksisite, Anjiyogenez, İlaç Dirençliliği, EMT, Otofaji Mekanizmaları Üzerine İn Vitro Etkisi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
100 DDP(T)-2017/9 Prof.Dr. H. Barbaros ORAL Eritrosit Süspansiyonlarının Depolanma Sürecinde Eksozom Profilindeki Değişikliklerin İncelenmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / İMMÜNOLOJİ AD
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__