Yardım

Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
1 SLBÇ(MH)-2018/1 Dr.Öğr.Üyesi Ali MARDANI AGHABAGLOU Polikarboksilat-Esaslı Su Azaltıcı Katkının Anyonik Monomer Değişiminin Çimento Hamuru ve Harç Karışımlarının Taze Hal Özelliklerine ve Basınç Dayanımına Etkisi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2 SLBÇ (MH)-2017/3 Dr.Öğr.Üyesi Ali MARDANI AGHABAGLOU Kuruma Büzülme Engelleyici Katkının Çimentolu Sistemlerin Taze Hal, Mekanik ve Bazı Durabilite Özelliklerine Etkisi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
3 SLBÇ (MH)-2017/2 Dr.Öğr.Üyesi Ali MARDANI AGHABAGLOU Hava Sürükleyici ve Mineral Katkı Kullanımının Harç Karışımlarının Geçirgenlik Özelliklerine ve Donma- Çözülme Direncine Etkisi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
4 SLBÇ (MH)-2017/1 Dr.Öğr.Üyesi Ali MARDANI AGHABAGLOU Geçirgenlik Azaltıcı Katkılarının Mineral Katkı İçeren Çimentolu Sistemlerinin Taze Hal ve Sertleşmiş Hal Özelliklerine Etkisi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
5 TDAP (MH)-2016/2 Prof.Dr. Esra KARACA Biyobozunur Polimerlerden Üretilmiş Nanolifli Adezyon Bariyerinin Ticari Adezyon Bariyeri ile Karşılaştırılması 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
6 V-2007/42 Prof.Dr. Kamil Seyrek İNTAŞ Laktasyondaki İneklerde Nonrezidüel H2O2 'nin İntrasisternal Uygulamasının Mastitiste Küratif Etkinliği 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / DOĞUM VE JİNEKOLOJİ AD
7 UAP(T)-2009/5 Prof.Dr. Hülya BİLGİN Servikal Vertebra Cerrahisi Geçirecek, Sigara İçen ve İçmeyen Hastalarda TİVA'dan Uyanma Sırasında Üst Havayolu Reflekslerine Deksmedetomidinin Etkileri 12 TIP FAKÜLTESİ / ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD
8 UAP(F)- 2010/58 Öğr.Gör.Dr. Elvan TOPALLI 20. Yüzyıl Başında İki Türk Asker Ressamın Sanat Tarihi Kitapları: Osmanlı İmparatorluğu' nun İlk Başkenti Bursa' nın Camileri 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
9 DDP(V)-2017/12 Prof.Dr. Ahmet GÜMEN Sütçü ineklerde postpartum dönem yönetiminin fertilite üzerine etkisi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / DOĞUM VE JİNEKOLOJİ AD
10 HDP(MH)-2017/47 Doç.Dr. Hakan AYDIN Lazer Kaynağı ile Birleştirilmiş Yüksek Mukavemetli Çelik Sacların Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
11 HDP(T)-2010/30 Uzm.Dr Cuma Bülent GÜL Paricalcitolün Enkapsüle Peritoneal Sklerozis Gelişimini Önleyici Rolünün, Enalapril ve Enarapril-Paricalcitol Kombinasyonu ile Karşılaştırılarak Belirlenmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / NEFROLOJİ AD
12 HDP(T)-2010/32 Doç.Dr. Erol ARMAĞAN Katekol -- O -- metiltransferaz (COMT) Val158Met Genotipinin Konversiyon Reaksiyonu Tanılı Hastalarda Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / ACİL TIP AD
13 HDP(T)-2010/31 Uzm.Dr Ayşegül Oruç KOÇ Primer Glomerülonefritlerde, Oksidatif Stresin Serum İskemi Modifiye Albumin (İMA) Düzeyi ile Değerlendirilmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / İÇ HASTALIKLARI AD
14 HDP(T)-2010/29 Prof.Dr. Arif Nuri GÜRPINAR Koroziv Özefajite Sekonder Özefagus Darlıkları Oral Uygulanan Extractum Cepae, Heparin, Allantoin ile Önlenebilir mi? 12 TIP FAKÜLTESİ / ÇOCUK CERRAHİSİ AD
15 UAP(T)-2010/38 Prof.Dr. Tanju B. ÖZKAN Çocukluk Çağı Bağırsak Enfeksiyonlarında Fekal Kalprotektin ve Fekal LaktoferrininYeri 12 TIP FAKÜLTESİ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD
16 UAP(T)-2010/35 Prof.Dr. Okan TÖRE Bursa İli Köylerinde Risk Gruplarında Human Granulocytic Anaplasmosis' in Seroepidemiyolojisi 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ MİKROBİYOLOJİ & ENFEKSİYON HASTALIKLARI AD
17 AYP(T)-2010/4 Prof.Dr. Sema BAYKARA Mikrodalga Doku Takip Cihazı; Otomatik Boyama-Kapama ve Otomatik Kaset-Lam Yazıcı Sistemlerinin Patoloji Raporlarının Çıkış Süresine Etkisi 12 TIP FAKÜLTESİ / PATOLOJİ AD
18 AYP(T)-2010/5 Prof.Dr. Sema BAYKARA Telapatoloji Sistemi İle Desteklenmiş Frozen Section (Dondurarak Kesme) Laboratuarında Frozen Tanı Güvenirliği 12 TIP FAKÜLTESİ / PATOLOJİ AD
19 HDP(Z)-2010/21 Prof.Dr. Nedime AZKAN Bezelye (Pisum sativum L.)' de Kimyasal, Organik ve Mikrobiyal Gübrelemenin Verim ve Verim Özelliklerine Etkileri 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
20 AYP(T)- 2010/2 Prof.Dr. İbrahim BORA TTemporal Lob Epilepsili Hastalarda Bellek ve Bellek Dışı Fonksiyonların Nörogörüntüleme ile Korelasyonu ve Cerrahi ve Medikal Tedavi Sonuçlarının Prognaza Etkileri 12 TIP FAKÜLTESİ / NÖROLOJİ AD
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__