Tamamlanan Projeler

Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
1 UAP(T)-2011/11 Prof.Dr. Erdinç ERTÜRK Postmenapozal Kadınlarda Görülen Parathormon Yüksekliğinin Nedenleri 12 TIP FAKÜLTESİ / İÇ HASTALIKLARI AD
2 HDP(T)-2010/32 Doç.Dr. Erol ARMAĞAN Katekol -- O -- metiltransferaz (COMT) Val158Met Genotipinin Konversiyon Reaksiyonu Tanılı Hastalarda Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / ACİL TIP AD
3 HDP(T)-2010/31 Uzm.Dr Ayşegül Oruç KOÇ Primer Glomerülonefritlerde, Oksidatif Stresin Serum İskemi Modifiye Albumin (İMA) Düzeyi ile Değerlendirilmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / İÇ HASTALIKLARI AD
4 HDP(T)-2010/29 Prof.Dr. Arif Nuri GÜRPINAR Koroziv Özefajite Sekonder Özefagus Darlıkları Oral Uygulanan Extractum Cepae, Heparin, Allantoin ile Önlenebilir mi? 12 TIP FAKÜLTESİ / ÇOCUK CERRAHİSİ AD
5 UAP(OMYO)-2010/62 Dr. Sevinç BAŞAY Farklı Sıcaklıklarda Depolanan Biber Çiçek Tozlarının Tohum Üretiminde Kullanılabilirliği 472 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ / SPOR BİLİMLERİ
6 UAP(Z)- 2010/48 Uzm.Dr Nezihe KÖKSAL Türkiye' nin Farklı Bölgelerinden Toplanan Taze Fasulye Genotiplerinin RAPD ve SSR Markırları ile Tanımlanması 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
7 UAP(T)-2010/35 Prof.Dr. Okan TÖRE Bursa İli Köylerinde Risk Gruplarında Human Granulocytic Anaplasmosis' in Seroepidemiyolojisi 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ MİKROBİYOLOJİ & ENFEKSİYON HASTALIKLARI AD
8 AYP(T)-2010/4 Prof.Dr. Sema BAYKARA Mikrodalga Doku Takip Cihazı; Otomatik Boyama-Kapama ve Otomatik Kaset-Lam Yazıcı Sistemlerinin Patoloji Raporlarının Çıkış Süresine Etkisi 12 TIP FAKÜLTESİ / PATOLOJİ AD
9 AYP(T)-2010/5 Prof.Dr. Sema BAYKARA Telapatoloji Sistemi İle Desteklenmiş Frozen Section (Dondurarak Kesme) Laboratuarında Frozen Tanı Güvenirliği 12 TIP FAKÜLTESİ / PATOLOJİ AD
10 HDP(Z)-2010/21 Prof.Dr. Nedime AZKAN Bezelye (Pisum sativum L.)' de Kimyasal, Organik ve Mikrobiyal Gübrelemenin Verim ve Verim Özelliklerine Etkileri 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
11 AYP(T)- 2010/2 Prof.Dr. İbrahim BORA TTemporal Lob Epilepsili Hastalarda Bellek ve Bellek Dışı Fonksiyonların Nörogörüntüleme ile Korelasyonu ve Cerrahi ve Medikal Tedavi Sonuçlarının Prognaza Etkileri 12 TIP FAKÜLTESİ / NÖROLOJİ AD
12 HDP(D)-2010/14 Prof.Dr. Celil KİRAZ Şerif Murtaza'nın Emali'sinde Kuran Müşkilleri ve Müteşabihleri 269 İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
13 HDP(F)-2010/9 Doç.Dr. Zekiye KUTLUSOY Kant Felsefesindeki Temel Terimlerin Türk Dilindeki Karşılıkları Yönünden Araştırılması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FELSEFE BÖLÜMÜ
14 HDP(M)- 2010/8 Doç.Dr. Şule ALTUN Türkiye'deki Tekstil ve Hazır Giyim Atıklarının ve Geri Kazanım İmkanlarının Genel Profilinin Çıkarılması 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
15 HDP(T)- 2010/4 Prof.Dr. Nihat SAPAN Filagrin Mutasyonlarının Atopik Yürüyüşteki Önemi 12 TIP FAKÜLTESİ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD
16 UAP(İ)- 2010/31 Doç.Dr. Mehmet YÜCE Türk Gelir İdaresinde E-Devlet Uygulamalarının Mükellefler Tarafından Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE BÖLÜMÜ
17 UAP(F)- 2010/23 Dr. Orçun YORULMAZ Batıl İnançlar ve Düşünce Kontrolü: Obsesif-Kompulsif Bozukluk Semptomlarındaki Rollerinin İncelenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
18 UAP(T)-2011/2 Prof.Dr. Ömer Faruk TURAN Multipl Sklerozda D Vitamininin Rolü 12 TIP FAKÜLTESİ / NÖROLOJİ AD
19 HDP(F)-2010/35 Prof.Dr. Z. Gökay KAYNAK Bursa İli Toprak Numunelerinde Radyonüklid Dağılımının İncelenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
20 HDP(T)-2010/34 Doç.Dr. Özlem KÖKSAL Acil Serviste Karbonmonoksit Zehirlenmeli Olgularda Kardiyak Hasarın Belirlenmesinde Kardiyak Yağ Asiti Bağlayıcı Protein -- Heart-type Fatty Acid Binding Protein (HFABP)'in Rolü 12 TIP FAKÜLTESİ / ACİL TIP AD
21 HDP(T)-2010/33 Uzman Fatma ÖZDEMİR Acil Servise Göğüs Ağrısı ile Başvuran Hastalarda ST Elevasyonu Olmayan Miyokard Enfarktüsünün (NSTEMI) tanısında miRNA-1, miRNA133a ve miRNA133b'nin Değeri 12 TIP FAKÜLTESİ / ACİL TIP AD
22 HDP(T)-2010/28 Prof.Dr. Tufan KALELİ Posttravmatik Tendon Yapışıklıklarını Önlemede Tek Doz Radyoterapinin Etkinliği 12 TIP FAKÜLTESİ / ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ AD
23 HDP(F)-2010/27 Arş.Gör.Dr. Meliha ÇETİN Yeni İmidazolyum Türü N-Heterosiklik Karbenlerin Sentezleri ve Heck Reaksiyonundaki Uygulamaları 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
24 UAP(F)-2010/59 Prof.Dr. Sevcan ÇELENK Alerjik Polenlerin Atmosferdeki Taşınımlarının Hysplit, Cbs ve Silam Yazılımları Kullanılarak Marmara Bölgesi İçin Değerlendirilmesi ve Risk Altındaki Alanların Belirlenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
25 UAP(V)-2010/44 Prof.Dr. Ayşe TOPAL Kontrollü Hemorajik Şok Oluşturulan Domuzlarda Enjektable ve İnhalasyon Anesteziklerinin Etkilerinin Karşılaştırılması 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / CERRAHİ AD
26 HDP(Z)-2010/26 Prof.Dr. Uğur BİLGİLİ Arıtma Çamuru Uygulanmış Bir Çim Alan Denemesinde Bazı Ağır Metal Analizleri 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
27 HDP(T)-2010/25 Prof.Dr. Özhan EYİGÖR Kisspeptin Nöronları Üzerinde Glutamaterjik Sistem Etkilerinin İmmunohistokimyasal Olarak Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ AD
28 HDP(T)-2010/24 Doç.Dr. Gökhan GÖKALP Multidedektör Bilgisayarlı Tomoğrafi (MDBT) Koroner Anjiyografi Bulguları ve Karotis İntima-Media Kalınlığı Arasındaki İlişki 12 TIP FAKÜLTESİ / RADYOLOJİ AD
29 HDP(T)-2010/23 Prof.Dr. Ahmet BEKAR Periferik Sinir Kesesinde Farklı Dozlarda Sistemik Uygulanan CDP-kolin'in Aksonal Dejenerasyon ve Epinöral Skar Dokusu Üzerine Etkilerinin Erken Primer Sütür Modelinde Araştırılması. 12 TIP FAKÜLTESİ / NÖROŞİRURJİ AD
30 HDP(T)-2010/22 Prof.Dr. Fatma Zehra MİNBAY Sapı Katekolaminerjik Nöron Aktivasyonunda Non-NMDA Glutamat Agonistlerinin Rolü 12 TIP FAKÜLTESİ / HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ AD
31 HDP(T)-2010/20 Prof.Dr. Cüneyt ÖZAKIN Salmonella Serotiplerinin Konvansiyonel ve Moleküler Yöntemler İle Belirlenmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ MİKROBİYOLOJİ & ENFEKSİYON HASTALIKLARI AD
32 HDP(M)-2010/19 Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER Poliester Nanoyüzeylerin Karakterizasyon Çalışmaları 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
33 HDP(T)-2010/18 Prof.Dr. Hakan KILIÇARSLAN Sıçanlarda ESWL (vücut dışı şok dalgası) Sonrası Oluşan Değişiklerin histopatolojik Olarak ve HSP 70 Ekspresyonu Kullanılarak Değerlendirilmesi ve Fosfodiesteraz Tip 5 İnhibitörünün (Tadalafil) Oluşan Hasarı Önlemedeki Rolü 12 TIP FAKÜLTESİ / ÜROLOJİ AD
34 HDP(T)-2010/17 Prof.Dr. Hakan OZAN Endometrial Karsinom ve Endometrial İntraepitelyal Neoplazi (EİN)' lerde Wilms Tümör 1 proteini Ekspresyonu 12 TIP FAKÜLTESİ / KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AD
35 HDP(T)-2010/16 Prof.Dr. Nizamettin KILIÇ Tavşanlarda Üretra Onarımından Sonra Lokal Olarak Kullanılan Extractum Cepae, Heparin ve Allantoinin (Contractubex jel ) Etkileri. 12 TIP FAKÜLTESİ / ÇOCUK CERRAHİSİ AD
36 AYP(T)-2010/3 Prof.Dr. Kasım ÖZLÜK Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Deney Hayvanı Üretim Ünitesinin Altyapı Olanaklarının İyileştirilme 12 TIP FAKÜLTESİ / FİZYOLOJİ AD
37 HDP(D)-2010/13 Doç.Dr. Hüseyin OVALIOĞLU Hidro-Termal Yolla Hard Manyetik Baryum Ferritin Üretimi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
38 HDP(F)-2010/12 Prof.Dr. Hikmet Sami YILDIRIMHAN Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Toplanan Bazı Kurbağa ve Sürüngenlerin Helmintlerinin Araştırılması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
39 HDP(F)-2010/11 Prof.Dr. Necati BEŞIRLI Cam Atölyesinin Gereksinimlerinin Karşılanması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
40 HDP(F)-2010/10 Prof.Dr. Abdulkadir ÇÜÇEN Siyaset Felsefesinde Kullanılan Kavramların Araştırılması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FELSEFE BÖLÜMÜ
41 HDP(Z)-2010/7 Doç.Dr. Nimet Sema GENÇER Bitki Zararlıları Tarafından Teşvik Edilen Bitki Kokularının Bazı Önemli Predatör Türler Üzerine Etkisi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
42 HDP(Z)-2010/6 Prof.Dr. Mehmet KOYUNCU Anöstrus Mevsiminde Farklı Östrus Senkronizasyon Yöntemleri Uygulanan Kıvırcık Koyunlarında Kan Progesteron, Östradiol 17β Düzeyleri ve Bazı Fertilite Parametreleri 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
43 HDP(T)-2010/2 Prof.Dr. Berrin TUNCA Vitis vinifera ve Olea europaea' nın Beyin tümörü Hücre Hattında Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ BİYOLOJİ AD
44 HDP(T)-2010/1 Doç.Dr. Gülşah ÇEÇENER MCF7 Hücre Hattında VİTİS vinifera Çekirdeği ve Olea europaea Yaprağı' nın Sitotoksik Etkilerinin İncelenmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ BİYOLOJİ AD
45 UAP(F)-2010/29 Doç.Dr. C. Cem ERGÜL Bursa-Uludağ Kirazlıyayla Sucul (aquatic) Mantarları Üzerine Taksonomik Araştırmalar 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
46 UAP(T)-2010/7 Prof.Dr. Berrin TUNCA Vitis Vinifera ve Olea Eurepaea Özütlerinin Glial Tümör Hücre Hatları Üzerinde Anti-Tümöral Etkilerinin Sitotoksisite Testi ve MiRNA Ekspresyonları Yolu ile Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ BİYOLOJİ AD
47 UAP(T)-2010/6 Prof.Dr. Engin ULUKAYA Uludağ Üniversitesince Yeni Sentezlenen Bis(piridin-2-il metil)amin İçeren Platin(II) ve Palladyum(II)-Sakkarinat Komplekslerinin Meme Kanseri Üzerindeki Antikanser Etkilerinin ve Mekanizmalarının İn Vitro Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / BİYOKİMYA AD
48 UAP(T)-2010/5 Doç.Dr. Naile Bolca TOPAL Ana Arterlerde Damar Kompliansının Doppler Ultrasonografi ile Ölçümü ve Kullanılan Yöntemin Atherosklerozun Erken Tanısındaki Yeri 12 TIP FAKÜLTESİ / RADYOLOJİ AD
49 UAP(T)-2010/4 Prof.Dr. H. Barbaros ORAL Brusellozda Hıgh Mobility Group Box Protein 1 (HMGB1) ve Çözünebilir CD163 (sCD163)' ün Diagnostik ve Prognostik Değeri 12 TIP FAKÜLTESİ / İMMÜNOLOJİ AD
50 UAP(T)-2010/2 Prof.Dr. Melahat DİRİCAN Böbrek Nakli Yapılmış Hastalarda Aterosklerotik Kalp -- Damar Hastalıkları ile İlişkili Çeşitli Belirteçlerin İncelenmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / BİYOKİMYA AD
Toplam 683 kayıttan, 1 ile 50 arası gösteriliyor Sonraki sayfa
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__