Tamamlanan Projeler

Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
1 TDAP (MH)-2016/2 Prof.Dr. Esra KARACA Biyobozunur Polimerlerden Üretilmiş Nanolifli Adezyon Bariyerinin Ticari Adezyon Bariyeri ile Karşılaştırılması 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2 UAP(F)- 2010/58 Öğr.Gör.Dr. Elvan TOPALLI 20. Yüzyıl Başında İki Türk Asker Ressamın Sanat Tarihi Kitapları: Osmanlı İmparatorluğu' nun İlk Başkenti Bursa' nın Camileri 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
3 HDP(T)-2010/30 Uzm.Dr Cuma Bülent GÜL Paricalcitolün Enkapsüle Peritoneal Sklerozis Gelişimini Önleyici Rolünün, Enalapril ve Enarapril-Paricalcitol Kombinasyonu ile Karşılaştırılarak Belirlenmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / NEFROLOJİ AD
4 HDP(T)-2010/32 Doç.Dr. Erol ARMAĞAN Katekol -- O -- metiltransferaz (COMT) Val158Met Genotipinin Konversiyon Reaksiyonu Tanılı Hastalarda Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / ACİL TIP AD
5 HDP(T)-2010/31 Uzm.Dr Ayşegül Oruç KOÇ Primer Glomerülonefritlerde, Oksidatif Stresin Serum İskemi Modifiye Albumin (İMA) Düzeyi ile Değerlendirilmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / İÇ HASTALIKLARI AD
6 HDP(T)-2010/29 Prof.Dr. Arif Nuri GÜRPINAR Koroziv Özefajite Sekonder Özefagus Darlıkları Oral Uygulanan Extractum Cepae, Heparin, Allantoin ile Önlenebilir mi? 12 TIP FAKÜLTESİ / ÇOCUK CERRAHİSİ AD
7 UAP(T)-2010/35 Prof.Dr. Okan TÖRE Bursa İli Köylerinde Risk Gruplarında Human Granulocytic Anaplasmosis' in Seroepidemiyolojisi 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ MİKROBİYOLOJİ & ENFEKSİYON HASTALIKLARI AD
8 AYP(T)-2010/4 Prof.Dr. Sema BAYKARA Mikrodalga Doku Takip Cihazı; Otomatik Boyama-Kapama ve Otomatik Kaset-Lam Yazıcı Sistemlerinin Patoloji Raporlarının Çıkış Süresine Etkisi 12 TIP FAKÜLTESİ / PATOLOJİ AD
9 AYP(T)-2010/5 Prof.Dr. Sema BAYKARA Telapatoloji Sistemi İle Desteklenmiş Frozen Section (Dondurarak Kesme) Laboratuarında Frozen Tanı Güvenirliği 12 TIP FAKÜLTESİ / PATOLOJİ AD
10 HDP(Z)-2010/21 Prof.Dr. Nedime AZKAN Bezelye (Pisum sativum L.)' de Kimyasal, Organik ve Mikrobiyal Gübrelemenin Verim ve Verim Özelliklerine Etkileri 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
11 AYP(T)- 2010/2 Prof.Dr. İbrahim BORA TTemporal Lob Epilepsili Hastalarda Bellek ve Bellek Dışı Fonksiyonların Nörogörüntüleme ile Korelasyonu ve Cerrahi ve Medikal Tedavi Sonuçlarının Prognaza Etkileri 12 TIP FAKÜLTESİ / NÖROLOJİ AD
12 HDP(D)-2010/14 Prof.Dr. Celil KİRAZ Şerif Murtaza'nın Emali'sinde Kuran Müşkilleri ve Müteşabihleri 269 İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
13 HDP(F)-2010/9 Doç.Dr. Zekiye KUTLUSOY Kant Felsefesindeki Temel Terimlerin Türk Dilindeki Karşılıkları Yönünden Araştırılması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FELSEFE BÖLÜMÜ
14 HDP(M)- 2010/8 Doç.Dr. Şule ALTUN Türkiye'deki Tekstil ve Hazır Giyim Atıklarının ve Geri Kazanım İmkanlarının Genel Profilinin Çıkarılması 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
15 HDP(T)- 2010/15 Doç.Dr. Burak DEMİRAĞ Septik artrite bağlı kıkırdak hasarına alfa-2 makroglobulinin etkisi 12 TIP FAKÜLTESİ / ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ AD
16 HDP(T)- 2010/4 Prof.Dr. Nihat SAPAN Filagrin Mutasyonlarının Atopik Yürüyüşteki Önemi 12 TIP FAKÜLTESİ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD
17 UAP(İ)- 2010/31 Doç.Dr. Mehmet YÜCE Türk Gelir İdaresinde E-Devlet Uygulamalarının Mükellefler Tarafından Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE BÖLÜMÜ
18 UAP(F)- 2010/23 Dr. Orçun YORULMAZ Batıl İnançlar ve Düşünce Kontrolü: Obsesif-Kompulsif Bozukluk Semptomlarındaki Rollerinin İncelenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
19 HDP(F)-2010/35 Prof.Dr. Z. Gökay KAYNAK Bursa İli Toprak Numunelerinde Radyonüklid Dağılımının İncelenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
20 HDP(T)-2010/34 Doç.Dr. Özlem KÖKSAL Acil Serviste Karbonmonoksit Zehirlenmeli Olgularda Kardiyak Hasarın Belirlenmesinde Kardiyak Yağ Asiti Bağlayıcı Protein -- Heart-type Fatty Acid Binding Protein (HFABP)'in Rolü 12 TIP FAKÜLTESİ / ACİL TIP AD
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__