Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
101 HDP(Z)-2016/32 Prof.Dr. Kamil ALİBAŞ KANOLA TOHUMU VE BÖBREK İÇ YAĞLARINDAN BİYODİZEL ELDE EDİLMESİ 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
102 HDP(D)-2016/35 Prof.Dr. İsmail SAĞLAM Türkiye'de İlahiyat Fakültelerinde Eğitim Gören Uluslar arası Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma 269 İLAHİYAT FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
103 HDP(E)-2016/44 Dr.Öğr.Üy. Şirin İLKÖRÜCÜ 5-6 Yaş okul öncesi çocuklarında bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesinde aile katılımının etkisi 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
104 HDP(D)-2016/30 Prof.Dr. Adem APAK Klasik Coğrafya Bilgileri ışığında Kayrevân 269 İLAHİYAT FAKÜLTESİ / İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
105 AYP(TBMYO)-2016/13 Öğr.Gör.Dr. Pelin Fatma AKYUVA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı; Meyveli Yoğurt, Kefir ve Salep Üretimi İçin Alt Yapı Oluşturulması 276 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ
106 AYP(MH)-2016/11 Dr.Öğr.Üy. Sibel ŞARDAĞ İplik Kalite Özelliklerinin Tespitine Yönelik Alt Yapının Geliştirilmesi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
107 HDP(F)-2016/33 Dr.Öğr.Üy. Ercan PILIÇER Noktasal Radyoaktif Kaynakların Zırhlanması ve Muhafaza Edilmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
108 AYP(MH)-2016/9 Doç.Dr. Güray SALIHOĞLU Bursa Organize Sanayi Bölgesi Su Üretim Birimi'nin Çevresel Performansının Yaşam Döngüsü Analiziyle İyileştirilmesi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
109 HDP(F)-2016/29 Prof.Dr. Orhan GÜRLER Bursa ilinin farklı noktalarına ait toprak örneklerinin radyasyon zırhlama özellikleri ile bu özelliklere numunelerin fiziksel şartlarının etkisinin incelenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
110 HDP(E)-2016/34 Doç.Dr. Yunus ALYAZ Yabancı Dil Öğretimi İçin Dijital Oyun Esaslı Sunum Yazılımı Geliştirme 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
111 HDP(V)-2016/26 Arş.Gör.Dr. Gizem ALPAY İthal hayvanlarda Bovine Viral Diarrhoea Virus varlığının tespiti ve moleküler yöntemler ile tiplendirilmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / VİROLOJİ AD
112 HDP(Z)-2016/27 Doç.Dr. Aysun ÇELİK TEMA PARKLARI VE BURSA İÇİN UYGUN TEMALARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
113 HDP(T)-2016/25 Prof.Dr. Fatma Zehra MİNBAY Glukoz uygulaması sonrası nesfatin-1 ve nöronostatin nöronlarında görülen aktivasyona glutamat antagonistlerinin etkisi 12 TIP FAKÜLTESİ / HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ AD
114 KUAP(Z)-2016/13 Prof.Dr. Kemal Sulhi GÜNDOĞDU Kumandalı Platformlara Yönelik Tarımsal Üretim Takip Kamerası Geliştirilmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
115 HDP(MH)-2016/28 Prof.Dr. Akın B. ETEMOĞLU Gözenekli malzemelerin kurutulması : Renk ve PH analizleri 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
116 HDP(D)-2016/51 Doç.Dr. İbrahim GÜRSES Ergenlik, İnternet, İnternet Bağımlılığı ve Din İlişkisi Üzerine Bir Araştırma 269 İLAHİYAT FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
117 HDP(T)-2016/13 Prof.Dr. Ufuk ŞEKİR ANTAGONİST KAS GERMENİN SIÇRAMA PERFORMANSI VE SIÇRAMA SIRASINDA AGONİST KAS AKTİVİTESİ ÜZERİNE AKUT ETKİLERİ. 12 TIP FAKÜLTESİ / SPOR HEKİMLİĞİ AD
118 HDP(T)-2016/14 Prof.Dr. Berrin TUNCA Olea europaea (zeytin) yaprağı özütünün Glioblastoma tümör hücrelerinde invazyon üzerindeki etkisinin araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ BİYOLOJİ AD
119 AYP(Z)-2016/8 Prof.Dr. Cihat TÜRKBEN Bahçe Bitkileri Bölümü Bağ Araştırma ve Uygulama Tesisi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
120 HDP(İ)-2016/24 Prof.Dr. Ali Yaşar SARIBAY Türkiye'de İslâm, Cumhuriyet(çilik) ve Demokrasi Pratiği 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__