Tamamlanan Projeler

Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
121 HDP(Z)-2016/2 Arş.Gör.Dr. Aslı AYHAN Farklı organik yükleme oranlarının sığır ve tavuk gübresinin kofermantasyonuyla biyogaz üretimine etkileri 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
122 HDP(MH)-2016/19 Doç.Dr. Fahri VATANSEVER ÇEVRİMİÇİ FİLTRE SİMÜLATÖRÜ TASARIMI 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
123 HDP(F)-2015/44 Prof.Dr. Şükran DERE Nilüfer Çayı (Bursa) Üst Havzasında Epipelik Diyatomeler Kullanılarak Su Kalitesinin Belirlenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
124 HDP(F)-2015/45 Yrd.Doç.Dr. Didem KARACAOĞLU Nilüfer Çayı (Bursa) Doğancı Barajı Öncesi Su Kalitesinin Epilitik Diyatomeler Kullanılarak Belirlenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
125 HDP(F)-2015/46 Yrd.Doç.Dr. Nurhayat DALKIRAN Nilüfer Çayı ( Bursa ) Üst Havzasında Bentik Omurgasızlar kullanılarak Su Kalitesinin Belirlenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
126 HDP(Z)-2015/41 Doç.Dr. Emine Budakli ÇARPICI Farklı Oranlarda Silajlık Mısır (Zea mays L.) ve Soya (Glycine max.) Kullanılarak Yapılan Silajların Kalitesinin Belirlenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
127 HDP(F)-2015/42 Doç.Dr. Serap ÇELİKLER Salvia candidissima Vahl. Bitkisinin İnsan Meme Kanser Hücrelerindeki Genotoksik Etkisinin Araştırılması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
128 HDP(T)-2015/32 Prof.Dr. Engin ULUKAYA Salvia candidissima Vahl. Bitkisinin İnsan Meme Kanser Hücrelerindeki Antikanser Aktivitesinin Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / BİYOKİMYA AD
129 AYP(F)-2015/20 Prof.Dr. Elif DEMIRKAN Bacillus sp. suşlardan antimikrobiyal madde üretimi, besi yerinin optimizasyonu, antimikrobiyal maddenin kısmi saflaştırılması ve karakterizasyonu 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
130 HDP(T)-2015/34 Uzman Ömer Fatih NAS MGMT geni metilasyon durumunun, GBM'nin tedaviye cevabını değerlendirmek için yapılan perfüzyon MR incelemelerdeki rekürrens / psödoprogresyon / radyonekroz ayrımına katkısı. 12 TIP FAKÜLTESİ / RADYOLOJİ AD
131 HDP(MH)-2015/43 Prof.Dr. Behçet BECERIR Çeşitli Meyve/Sebze Ekstraktlarında Bulunan Halokromik Boyaların Nanolifli Yara Örtüsü Üretimine Uygun Bazı Polimer Çözeltileri İçerisinde pH ile Renk Değişiminin Araştırılması 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
132 HDP(T)-2015/33 Prof.Dr. Ünal EGELİ Androjen Pozitif Kastrasyon Dirençli C4-2 Prostat Kanseri Hücre Hattında Bitkisel Kökenli Bir Flavonoid Olan Apigeninin Hücre Ölümü Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ BİYOLOJİ AD
133 HDP(F)-2015/37 Yrd.Doç.Dr. Egemen DERE Anchonium elichrysifolium Boiss., Bitkisinin İnsan Meme Kanser Hücrelerindeki Antikanser Aktivitesinin Araştırılması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
134 HDP(F)-2015/36 Doç.Dr. Ferda ARI Wiedemannia orientalis Fisch. Bitkisinin İnsan Meme Kanser Hücrelerindeki Antikanser Aktivitesinin Araştırılması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
135 HDP(Z)-2015/35 Prof.Dr. H. Özkan SİVRİTEPE Patlıcan Tohumlarında Termo Priming Uygulamalarının Fide Kalitesi ve Performansı Üzerine Etkileri 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
136 HDP(UKAM)-2015/39 Prof.Dr. Serpil AYTAÇ BURSA'DA KADINA YÖNELİK ŞİDDET: DÜNÜ, BUGÜNÜ ve YARINI 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
137 HDP(V)-2015/26 Prof.Dr. Hakan SAĞIRKAYA Köpek prostat hastalıklarında toll like reseptörlerin ekspresyonlarının belirlenmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA AD
138 HDP(TBMYO)-2015/38 Öğr.Gör.Dr. Engin YILMAZ Probiyotik ve prebiyotik içeren (simbiyotik) yeni nesil dondurma üretimi. 276 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ
139 HDP(T)-2015/25 Doç.Dr. Yasemin HEPER Kan Bağışçılarında Flebotomi Sırasında Buzzy® Kullanımının Ağrıya Etkisi 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ MİKROBİYOLOJİ & ENFEKSİYON HASTALIKLARI AD
140 KUAP(F)-2015/64 Prof.Dr. Hülya ARSLAN Terkedilmiş Wolfram Madeni (Uludağ Bursa) Çevresindeki Bitki Türlerinin Bitkilerle Geri Kazanım ve Bitkisel Madencilik Açısından Değerlendirilmesi-II 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__