Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
141 OUAP(MH)-2016/6 Prof.Dr. Nurettin YAVUZ Yüksek Mukavemetli Çelikler ile Alüminyum Alaşımlarının Lazer Kaynağıyla Birleştirilmesinde Kaynak Parametrelerinin Bağlantı Üzerine Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
142 AYP(Z)-2016/7 Prof.Dr. Aydın İPEK Zootekni Bölümü Yumurta Üretim Projesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
143 HDP(D)-2016/12 Prof.Dr. Zeki ÖZCAN Nedensel Referans Teorisi Işığında Tanrı Kavramına Dair Bir İnceleme 269 İLAHİYAT FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
144 HDP(E)-2016/10 Prof.Dr. Kazım YOLDAŞ Yabancı Dil Türkçe Öğretim Kitaplarının Dil ve Kültür İçeriğinin Avrupa Ortak Çerçeve Metni Çokmerkezlilik İlkesi Açısından İncelenmesi 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
145 HDP(F)-2016/3 Doç.Dr. Mehmet Haluk TÜRKDEMIR Yüzey Hazırlama ve İnceleme, Değerlendirme Teknikleri ve Uygulamaları 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
146 HDP(Z)-2016/2 Arş.Gör.Dr. Aslı AYHAN Farklı organik yükleme oranlarının sığır ve tavuk gübresinin kofermantasyonuyla biyogaz üretimine etkileri 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
147 HDP(MH)-2016/19 Doç.Dr. Fahri VATANSEVER ÇEVRİMİÇİ FİLTRE SİMÜLATÖRÜ TASARIMI 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
148 HDP(F)-2015/44 Prof.Dr. Şükran DERE Nilüfer Çayı (Bursa) Üst Havzasında Epipelik Diyatomeler Kullanılarak Su Kalitesinin Belirlenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
149 HDP(F)-2015/45 Dr.Öğr.Üy. Didem KARACAOĞLU Nilüfer Çayı (Bursa) Doğancı Barajı Öncesi Su Kalitesinin Epilitik Diyatomeler Kullanılarak Belirlenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
150 HDP(F)-2015/46 Dr.Öğr.Üy. Nurhayat DALKIRAN Nilüfer Çayı ( Bursa ) Üst Havzasında Bentik Omurgasızlar kullanılarak Su Kalitesinin Belirlenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
151 AYP(MH)-2015/17 Prof.Dr. Binnaz Meriç KAPLANGİRAY TEKSTİL YAPILARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK ALT YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
152 HDP(Z)-2015/41 Doç.Dr. Emine Budakli ÇARPICI Farklı Oranlarda Silajlık Mısır (Zea mays L.) ve Soya (Glycine max.) Kullanılarak Yapılan Silajların Kalitesinin Belirlenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
153 HDP(F)-2015/42 Doç.Dr. Serap ÇELİKLER Salvia candidissima Vahl. Bitkisinin İnsan Meme Kanser Hücrelerindeki Genotoksik Etkisinin Araştırılması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
154 HDP(T)-2015/32 Prof.Dr. Engin ULUKAYA Salvia candidissima Vahl. Bitkisinin İnsan Meme Kanser Hücrelerindeki Antikanser Aktivitesinin Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / BİYOKİMYA AD
155 AYP(F)-2015/20 Prof.Dr. Elif DEMIRKAN Bacillus sp. suşlardan antimikrobiyal madde üretimi, besi yerinin optimizasyonu, antimikrobiyal maddenin kısmi saflaştırılması ve karakterizasyonu 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
156 HDP(T)-2015/34 Uzman Ömer Fatih NAS MGMT geni metilasyon durumunun, GBM'nin tedaviye cevabını değerlendirmek için yapılan perfüzyon MR incelemelerdeki rekürrens / psödoprogresyon / radyonekroz ayrımına katkısı. 12 TIP FAKÜLTESİ / RADYOLOJİ AD
157 HDP(MH)-2015/43 Prof.Dr. Behçet BECERIR Çeşitli Meyve/Sebze Ekstraktlarında Bulunan Halokromik Boyaların Nanolifli Yara Örtüsü Üretimine Uygun Bazı Polimer Çözeltileri İçerisinde pH ile Renk Değişiminin Araştırılması 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
158 HDP(T)-2015/33 Prof.Dr. Ünal EGELİ Androjen Pozitif Kastrasyon Dirençli C4-2 Prostat Kanseri Hücre Hattında Bitkisel Kökenli Bir Flavonoid Olan Apigeninin Hücre Ölümü Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ BİYOLOJİ AD
159 HDP(F)-2015/37 Dr.Öğr.Üy. Egemen DERE Anchonium elichrysifolium Boiss., Bitkisinin İnsan Meme Kanser Hücrelerindeki Antikanser Aktivitesinin Araştırılması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
160 HDP(F)-2015/36 Doç.Dr. Ferda ARI Wiedemannia orientalis Fisch. Bitkisinin İnsan Meme Kanser Hücrelerindeki Antikanser Aktivitesinin Araştırılması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__