Tamamlanan Projeler

Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
161 HDP(D)-2015/27 Arş.Gör.Dr. Mutlu GÜL (Bursa) İnebey Yazma Eser Kütüphanesi'nde Yer Alan Hadis Usûlü Kitapları Üzerine Bir Araştırma 269 İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
162 KUAP(İ)-2015/67 Doç.Dr. Çağatan TAŞKIN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNİN SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞMESİNDE KURUCU KUŞAK OLARAK ERENKÖY MÜCAHİTLERİNİN ROLÜ VE ZİHNİYET DEĞİŞİMİNİN KAYNAKLARI 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
163 KUAP(Z)-2015/38 Prof.Dr. Aydın İPEK "Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) ve Etlik Piliçlerde Yeme Farklı Miktarlarda Probiyotik ve Prebiyotik Karışımı İlavesinin Bağırsak Gelişimi, Bazı Stres İndikatörleri, Besi Performansı ve Karkas Parametreleri Üzerine Etkileri" 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
164 HDP(F)-2015/22 Prof.Dr. Sevcan ÇELENK AEROALLERJEN UYARI SİSTEMİ -- (POLEN ALARM) 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
165 HDP(V)-2015/18 Prof.Dr. Kadir YEŞİLBAĞ Besi Sığırlarında Viral Solunum Sistemi Enfeksiyonlarının Seroprevalansı 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / VİROLOJİ AD
166 KUAP(HMYO)-2015/51 Öğr.Gör.Dr. Rükan Kutlu KORLU VATANDAŞLARIN BELEDİYE VERGİLERİ ALGISI VE YEREL VERGİ BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ: BURSA ÖRNEĞİ 289 HARMANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU / MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
167 AYP(İİF)-2015/3 Yrd.Doç.Dr. Zerrin FIRAT Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi' nde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurmaya Yönelik Çalışma 410 İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
168 KUAP(İ)-2015/76 Prof.Dr. Özhan ÇETİNKAYA Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Belediye Hizmetlerinin Kalitesine Yönelik Vatandaşların Memnuniyet Algısının Ölçülmesi 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE BÖLÜMÜ
169 HDP(MH)-2015/11 Doç.Dr. Nezih Kamil SALİHOĞLU Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde Atık Yönetim Sisteminin Oluşturulması 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
170 HDP(Z)-2015/8 Prof.Dr. Ümran ŞAHAN Non-protein amino asitlerin İpekböceklerinde (Bombyx mori L.) yaşama gücü, metamorfoz ve üreme performansları üzerine etkilerinin belirlenmesi: L-Canavanine'nin varlığının saptanması 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
171 HDP(T)-2015/3 Doç.Dr. Ulviye YALÇINKAYA Pediatrik grup Ewing Sarkomda immünohistokimyasal olarak EZH2 ekspresyonu ve klinikopatolojik prognostik faktörlerle ilişkisi 12 TIP FAKÜLTESİ / PATOLOJİ AD
172 HDP(T)2015/14 Doç.Dr. Kemal ÖZERKAN Siklofosfamide Bağlı Ovaryan Toksisiteyi Azaltmada Silymarinin Rolü 12 TIP FAKÜLTESİ / KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AD
173 HDP(T)-2015/4 Prof.Dr. Ünal EGELİ Meme kanserli HCC-1937 hücre hattında BMN673'ün apoptotik etkisinin görüntülenmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ BİYOLOJİ AD
174 HDP(T)-2015/2 Doç.Dr. Gülşah ÇEÇENER BMN-673 (Talazoparib)'in Triple Negatif Meme Kanseri Hücrelerinde Sitotoksik Etkisinin Belirlenmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ BİYOLOJİ AD
175 HDP(E)-2015/12 Doç.Dr. Jale ELDELEKLİOĞLU Bireylerin Romantik İlişkilerindeki Mutluluk Düzeyleri ile İlişkilerine Olan İnançları ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
176 HDP(Z)-2015/7 Prof.Dr. Uğur BİLGİLİ Bir Yüksek Lisans Tezinde Kullanılacak Arıtma Çamurlarında Bazı Ağır Metal Analizleri 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
177 AYP(Z)-2016/6 Arş.Gör.Dr. İlknur ALİBAŞ TÜRKİYE'NİN FARKLI BÖLGELERİNDEN TOPLANAN TAZE FASULYE GENOTİP VE ÇEŞİTLERİNİN BAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
178 HDP(V)-2015/6 Yrd.Doç.Dr. Hüseyin CİHAN Türkiye'de Doğada yaşayan şahinlerin (Buteo spp - Buteo buteo, Buteo rufinus, Buteo lagopus) hematolojik ve biyokimyasal değerlerinin belirlenmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / İÇ HASTALIKLARI AD
179 HDP(MH)-2015/10 Prof.Dr. Ufuk ALKAN Evsel Atıksuların Güneş Işığına Dayalı Prosesler ile Dezenfeksiyonu Sonrasında Yeniden Çoğalma Potansiyelinin Belirlenmesi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
180 KUAP(Z)-2015/48 Prof.Dr. İsmail Alper SUSURLUK Entomopatojen nematod, Heterorhabditis bacteriophora?nın in vitro sıvı kültür üretimindeki parametrelerin optimizasyonu. 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__