Tamamlanan Projeler

Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
181 HDP(D)-2015/13 Doç.Dr. Kemal ATAMAN Modernleşen Toplumlarda Varlığını Sürdüren Geleneksel Kurumlar Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme: Diyarbakır Medreseleri Örneği 269 İLAHİYAT FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
182 KUAP(F)-2015/17 Prof.Dr. İsmail Naci CANGÜL Zagreb İndeksleri 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
183 OUAP(E)-2015/16 Yrd.Doç.Dr. Bilgehan EREN Roman Cocuklar icin Muzik Atolyeleri (ROCMA) 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
184 KUAP(SBF)-2015/36 Prof.Dr. Ramiz ARABACI Farklı ısınma protokollerinin sporcu performansına akut etkisi 627 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
185 KUAP(F)-2015/19 Doç.Dr. Bilgen OSMAN Tetrasiklin grubu antibiyotiklerin uzaklaştırılması için moleküler baskılanmış nanopartiküllerin sentezi ve karakterizasyonu 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
186 AYP(F)-2015/4 Prof.Dr. İlhan TAPAN Elektrokimyasal depozisyon yöntemiyle yeni nesil CuxS güneş pili ince filmlerinin üretilmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
187 KUAP(F)-2015/20 Dr. Yunus KAYA Bazı sübstitüe karbonil oksimlerin farklı hidroksietil amin bileşikleri ile tepkimelerinin deneysel ve kuramsal incelenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
188 KUAP(F)-2015/21 Doç.Dr. Nilgün DEMİR Eu153 ve Eu151 Atomik Çekirdeklerin Enerji Seviyelerinin ve Yarı Ömürlerinin Fotonükleer Reaksiyon ile Deneysel olarak Belirlenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
189 KUAP(İ)-2015/32 Arş.Gör.Dr. Serkan KILIÇ Tüketicilerin Online Bilgi Araştırma Davranışları: X ve Y Kuşağı Tüketicileri Üzerinde Bir Araştırma 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
190 AYP(F)-2015/5 Arş.Gör.Dr. Fatma KOÇAK SiPM Detektörü ile Enerji ve Zaman Çözünürlüğü Ölçümleri 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
191 KUAP(F)-2015/23 Doç.Dr. Gökhan SOYDAN KUVVET TOPLAMLARI İLE İLGİLİ DIOPHANT DENKLEMLERİ 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
192 AYP(F)-2015/6 Prof.Dr. Muhitdin AHMETOĞLU 1-5 µm Kızılötesi Bölgesinde Çalışan TPV Diyotların Fotoelektrik Özelliklerinin İncelenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
193 AYP(F)-2015/10 Prof.Dr. Mürsel ALPER CoPd İnce Filmlerin Üretilmesi, Yapısal ve Manyetorezistans Özelliklerinin İncelenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
194 AYP(TBMYO)-2015/15 Öğr.Gör.Dr. Engin YILMAZ Probiyotik ve prebiyotik içeren (simbiyotik) yeni nesil dondurma üretimi 276 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ
195 KUAP(E)-2015/26 Prof.Dr. Murat ALTUN MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE VERİLEN PISA MATEMATİK OKURYAZARLIK EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİ 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
196 AYP(T)-2014/9 Doç.Dr. Züleyha ALPER Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi "Mezuniyet Öncesi Eğitimi İyileştirme Programı" çerçevesinde, İyi Hekimlik Uygulamaları Merkezi oluşturulması Uygulamalı Araştırma Projesi. 12 TIP FAKÜLTESİ / AİLE HEKİMLİĞİ AD
197 AYP(F)-2015/9 Prof.Dr. Hülya ARSLAN Terkedilmiş Wolfram Madeni (Uludağ Bursa) Çevresindeki Bitki Türlerinin Bitkilerle Geri Kazanım ve Bitkisel Madencilik Açısından Değerlendirilmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
198 HDP(Z)-2014/59 Prof.Dr. Aydın İPEK ?Etlik Piliçlerde Rasyona Farklı Seviyelerde Treonin İlavesinin Büyüme Oranı, Besi Performansı ve Kesim Verimi Üzerine Etkileri? 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
199 AYP(F)-2015/7 Prof.Dr. İlker KÜÇÜK Mekanik alaşımlama yöntemiyle üretilen kompozit malzemelerin nano-kristalizasyonu 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
200 KUAP(İ)-2015/34 Yrd.Doç.Dr. Yasemin KAYA TÜRK SANAYİNDE YEŞİL EKONOMİ UYGULAMALARI: BURSA ÖRNEĞİ 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__