Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
21 UAP(İ)- 2010/31 Doç.Dr. Mehmet YÜCE Türk Gelir İdaresinde E-Devlet Uygulamalarının Mükellefler Tarafından Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE BÖLÜMÜ
22 UAP(F)- 2010/23 Dr. Orçun YORULMAZ Batıl İnançlar ve Düşünce Kontrolü: Obsesif-Kompulsif Bozukluk Semptomlarındaki Rollerinin İncelenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
23 HDP(F)-2010/35 Prof.Dr. Z. Gökay KAYNAK Bursa İli Toprak Numunelerinde Radyonüklid Dağılımının İncelenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
24 HDP(T)-2010/34 Doç.Dr. Özlem KÖKSAL Acil Serviste Karbonmonoksit Zehirlenmeli Olgularda Kardiyak Hasarın Belirlenmesinde Kardiyak Yağ Asiti Bağlayıcı Protein -- Heart-type Fatty Acid Binding Protein (HFABP)'in Rolü 12 TIP FAKÜLTESİ / ACİL TIP AD
25 HDP(T)-2010/33 Uzman Fatma ÖZDEMİR Acil Servise Göğüs Ağrısı ile Başvuran Hastalarda ST Elevasyonu Olmayan Miyokard Enfarktüsünün (NSTEMI) tanısında miRNA-1, miRNA133a ve miRNA133b'nin Değeri 12 TIP FAKÜLTESİ / ACİL TIP AD
26 HDP(T)-2010/28 Prof.Dr. Tufan KALELİ Posttravmatik Tendon Yapışıklıklarını Önlemede Tek Doz Radyoterapinin Etkinliği 12 TIP FAKÜLTESİ / ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ AD
27 HDP(F)- 2010/27 Arş.Gör.Dr. Meliha ÇETİN Yeni İmidazolyum Türü N-Heterosiklik Karbenlerin Sentezleri ve Heck Reaksiyonundaki Uygulamaları 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
28 HDP(Z)-2010/26 Prof.Dr. Uğur BİLGİLİ Arıtma Çamuru Uygulanmış Bir Çim Alan Denemesinde Bazı Ağır Metal Analizleri 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
29 HDP(T)-2010/25 Prof.Dr. Özhan EYİGÖR Kisspeptin Nöronları Üzerinde Glutamaterjik Sistem Etkilerinin İmmunohistokimyasal Olarak Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ AD
30 HDP(T)-2010/24 Doç.Dr. Gökhan GÖKALP Multidedektör Bilgisayarlı Tomoğrafi (MDBT) Koroner Anjiyografi Bulguları ve Karotis İntima-Media Kalınlığı Arasındaki İlişki 12 TIP FAKÜLTESİ / RADYOLOJİ AD
31 HDP(T)-2010/23 Prof.Dr. Ahmet BEKAR Periferik Sinir Kesesinde Farklı Dozlarda Sistemik Uygulanan CDP-kolin'in Aksonal Dejenerasyon ve Epinöral Skar Dokusu Üzerine Etkilerinin Erken Primer Sütür Modelinde Araştırılması. 12 TIP FAKÜLTESİ / NÖROŞİRURJİ AD
32 HDP(T)-2010/22 Prof.Dr. Fatma Zehra MİNBAY Sapı Katekolaminerjik Nöron Aktivasyonunda Non-NMDA Glutamat Agonistlerinin Rolü 12 TIP FAKÜLTESİ / HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ AD
33 HDP(T)-2010/20 Prof.Dr. Cüneyt ÖZAKIN Salmonella Serotiplerinin Konvansiyonel ve Moleküler Yöntemler İle Belirlenmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ MİKROBİYOLOJİ & ENFEKSİYON HASTALIKLARI AD
34 HDP(M)-2010/19 Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER Poliester Nanoyüzeylerin Karakterizasyon Çalışmaları 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
35 HDP(T)-2010/18 Prof.Dr. Hakan KILIÇARSLAN Sıçanlarda ESWL (vücut dışı şok dalgası) Sonrası Oluşan Değişiklerin histopatolojik Olarak ve HSP 70 Ekspresyonu Kullanılarak Değerlendirilmesi ve Fosfodiesteraz Tip 5 İnhibitörünün (Tadalafil) Oluşan Hasarı Önlemedeki Rolü 12 TIP FAKÜLTESİ / ÜROLOJİ AD
36 HDP(T)-2010/17 Prof.Dr. Hakan OZAN Endometrial Karsinom ve Endometrial İntraepitelyal Neoplazi (EİN)' lerde Wilms Tümör 1 proteini Ekspresyonu 12 TIP FAKÜLTESİ / KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AD
37 HDP(T)- 2010/16 Prof.Dr. Nizamettin KILIÇ Tavşanlarda Üretra Onarımından Sonra Lokal Olarak Kullanılan Extractum Cepae, Heparin ve Allantoinin (Contractubex jel ) Etkileri. 12 TIP FAKÜLTESİ / ÇOCUK CERRAHİSİ AD
38 AYP(T)- 2010/3 Prof.Dr. Kasım ÖZLÜK Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Deney Hayvanı Üretim Ünitesinin Altyapı Olanaklarının İyileştirilme 12 TIP FAKÜLTESİ / FİZYOLOJİ AD
39 HDP(F)- 2010/13 Doç.Dr. Hüseyin OVALIOĞLU Hidro-Termal Yolla Hard Manyetik Baryum Ferritin Üretimi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
40 HDP(F)- 2010/12 Prof.Dr. Hikmet Sami YILDIRIMHAN Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Toplanan Bazı Kurbağa ve Sürüngenlerin Helmintlerinin Araştırılması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__