Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
201 HDP(T)-2015/3 Doç.Dr. Ulviye YALÇINKAYA Pediatrik grup Ewing Sarkomda immünohistokimyasal olarak EZH2 ekspresyonu ve klinikopatolojik prognostik faktörlerle ilişkisi 12 TIP FAKÜLTESİ / PATOLOJİ AD
202 HDP(T)2015/14 Doç.Dr. Kemal ÖZERKAN Siklofosfamide Bağlı Ovaryan Toksisiteyi Azaltmada Silymarinin Rolü 12 TIP FAKÜLTESİ / KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AD
203 HDP(T)-2015/4 Prof.Dr. Ünal EGELİ Meme kanserli HCC-1937 hücre hattında BMN673'ün apoptotik etkisinin görüntülenmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ BİYOLOJİ AD
204 HDP(T)-2015/2 Doç.Dr. Gülşah ÇEÇENER BMN-673 (Talazoparib)'in Triple Negatif Meme Kanseri Hücrelerinde Sitotoksik Etkisinin Belirlenmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ BİYOLOJİ AD
205 HDP(E)-2015/12 Doç.Dr. Jale ELDELEKLİOĞLU Bireylerin Romantik İlişkilerindeki Mutluluk Düzeyleri ile İlişkilerine Olan İnançları ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
206 HDP(Z)-2015/7 Prof.Dr. Uğur BİLGİLİ Bir Yüksek Lisans Tezinde Kullanılacak Arıtma Çamurlarında Bazı Ağır Metal Analizleri 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
207 AYP(Z)-2016/6 Arş.Gör.Dr. İlknur ALİBAŞ TÜRKİYE'NİN FARKLI BÖLGELERİNDEN TOPLANAN TAZE FASULYE GENOTİP VE ÇEŞİTLERİNİN BAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
208 HDP(V)-2015/6 Dr.Öğr.Üy. Hüseyin CİHAN Türkiye'de Doğada yaşayan şahinlerin (Buteo spp - Buteo buteo, Buteo rufinus, Buteo lagopus) hematolojik ve biyokimyasal değerlerinin belirlenmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / İÇ HASTALIKLARI AD
209 HDP(MH)-2015/10 Prof.Dr. Ufuk ALKAN Evsel Atıksuların Güneş Işığına Dayalı Prosesler ile Dezenfeksiyonu Sonrasında Yeniden Çoğalma Potansiyelinin Belirlenmesi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
210 KUAP(Z)-2015/48 Prof.Dr. İsmail Alper SUSURLUK Entomopatojen nematod, Heterorhabditis bacteriophora?nın in vitro sıvı kültür üretimindeki parametrelerin optimizasyonu. 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
211 HDP(D)-2015/13 Doç.Dr. Kemal ATAMAN Modernleşen Toplumlarda Varlığını Sürdüren Geleneksel Kurumlar Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme: Diyarbakır Medreseleri Örneği 269 İLAHİYAT FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
212 KUAP(F)-2015/17 Prof.Dr. İsmail Naci CANGÜL Zagreb İndeksleri 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
213 KUAP(F)-2015/18 Dr.Öğr.Üy. Musa DEMİRCİ Sonsuz indirgeme metodu kullanılabilen Diophant denklemleri 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
214 OUAP(E)-2015/16 Dr.Öğr.Üy. Bilgehan EREN Roman Cocuklar icin Muzik Atolyeleri (ROCMA) 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
215 KUAP(SBF)-2015/36 Prof.Dr. Ramiz ARABACI Farklı ısınma protokollerinin sporcu performansına akut etkisi 627 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
216 KUAP(F)-2015/19 Doç.Dr. Bilgen OSMAN Tetrasiklin grubu antibiyotiklerin uzaklaştırılması için moleküler baskılanmış nanopartiküllerin sentezi ve karakterizasyonu 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
217 KUAP(E)-2015/27 Dr.Öğr.Üy. Fatma KAZANOĞLU Fransızca öğrenen Türk öğrencilere yönelik Fransızca sesletim materyallerinin (kitap, CD ve web sayfası) hazırlanması 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
218 AYP(F)-2015/4 Prof.Dr. İlhan TAPAN Elektrokimyasal depozisyon yöntemiyle yeni nesil CuxS güneş pili ince filmlerinin üretilmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
219 KUAP(F)-2015/20 Dr. Yunus KAYA Bazı sübstitüe karbonil oksimlerin farklı hidroksietil amin bileşikleri ile tepkimelerinin deneysel ve kuramsal incelenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
220 KUAP(F)-2015/21 Doç.Dr. Nilgün DEMİR Eu153 ve Eu151 Atomik Çekirdeklerin Enerji Seviyelerinin ve Yarı Ömürlerinin Fotonükleer Reaksiyon ile Deneysel olarak Belirlenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__