Tamamlanan Projeler

Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
201 KUAP(İ)-2015/33 Doç.Dr. Değer ALPER PETROL FİYATLARININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
202 OUAP(F)-2015/14 Prof.Dr. Rahmiye AYDIN Bakır(II), Nikel(II) ve Çinko(II) iyonlarının Sübstitüe Fenantrolinler, Triptofan ve Glutamin ile Oluşturduğu Komplekslerin Sentezi, Karakterizasyonu, Kararlılıklarının, Kompleks-DNA Etkileşimlerinin ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
203 HDP(Z)-2014/58 Prof.Dr. Nuray SİVRİTEPE Bursa ili Bağcılığı: Mevcut durumu, sorunları ve öneriler 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
204 AYP(F)-2015/8 Yrd.Doç.Dr. Mürşide HACIİSMAİLOĞLU Polipirol ve Co İçeren Kompozit Filmlerin Elektrokimyasal Yöntemle Sentezlenmesi ve Özelliklerinin Araştırılması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
205 AYP(SHMYO)-2015/16 Öğr.Gör.Dr. Perihan ERKAN ALKAN Periferik İntravenöz Katater Uygulamalarında Kullanılan Aseptik Solüsyonun ve Tespit Materyalinin Mikrobiyolojik Kolonizasyon Açısından İncelenmesi 278 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU / TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI
206 KUAP(E)-2015/25 Yrd.Doç.Dr. Şehnaz Baltacı GÖKTALAY Eski bilgisayar ve çevrebirimleri reklamlarının (1970 -1990) bilgisayar teknolojileri ve yabancı dil öğretiminde kullanımı 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
207 AYP(E)-2015/12 Doç.Dr. Ahmet KILINÇ Epistemik Açıdan Farklı Özelliklere Sahip Bireylerin Bilimsel Metinler ile ilgili Muhakemelerinin Göz Takip ve Beyin Haritalama Yöntemleri ile İncelenmesi. 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
208 AYP(F)-2015/11 Arş.Gör.Dr. M. Cüneyt HACIİSMAİLOĞLU ORGANİK IŞIK YAYAN DİYOT (OLED) VE ORGANİK GÜNEŞ PİLLERİ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
209 KUAP(F)-2015/14 Arş.Gör.Dr. Serkan ÖZTÜRK Asidik Ortamda Korozyon İnhibitörü Özelliği Gösterecek Uzun Zincir İçerikli Kinazolin-4(3H)-On Türevi Yeni Bileşiklerin Sentezi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ
210 KUAP(T)-2015/3 Prof.Dr. Şehsuvar GÖKGÖZ ERKEN YAŞ MEME KANSERLİ HASTALARDA CHEK2 GENİNDEKİ GENETİK VARYASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 12 TIP FAKÜLTESİ / GENEL CERRAHİ AD
211 AYP(E)-2015/14 Prof.Dr. Şeref KARA Mobil E-Dil Öğretim Uygulamalarıyla Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Dil ve Mesleki Gelişimine Katkı Sağlanması 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
212 HDP(H)-2014/70 Yrd.Doç.Dr. Gülşen GEDİK Karşılaştırmalı Hukukta Finansal Kiralama (Leasing) İşlemlerinin Vergilendirimesi 270 HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ
213 HDP(İ)-2014/69 Doç.Dr. Fehmi Ali ILDIR Ar-Ge Harcama ve Hibelerinin Muhasebeleştirilmesinde Yaşanan Vergisel Sorunlar ve Çözüm Yolları 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
214 AYP(E)-2015/13 Doç.Dr. Zübeyde Sinem GENÇ Yabancı Dil Öğretiminde Eğitsel ve Otantik Film Materyalleri ile Öğrencilerin Dil, Kültür ve Medya Yetisinin Geliştirilmesi 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
215 KUAP(F)-2015/13 Doç.Dr. Esen İYİGÜN Lorentz Manifoldlarında Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
216 HDP(MH)-2014/62 Yrd.Doç.Dr. Sibel ŞARDAĞ TENCEL VE KARIŞIMI İPLİKLERİN DOKUMA KUMAŞ ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
217 HDP(D)-2014/67 Doç.Dr. Hüseyin GÜNDAY Fâtiha Sûresi'nin Arap Dili Açısından Tahlili 269 İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
218 HDP(F)-2014/66 Arş.Gör.Dr. Gamze YILDIZ Ultraviyole Radyasyonunun Kalkerli Deniz yosunları Üzerine Etkileri 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
219 HDP(F)-2014/64 Yrd.Doç.Dr. Egemen DERE Lobaria pulmonaria ve Usnea rigida Liken Türlerinin Sitotoksik Aktivitelerinin İnsan Kolon Kanser Hücrelerinde Araştırılması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
220 HDP(F)-2014/65 Doç.Dr. Ferda ARI Salvia kronenburgii Bitkisinin Sitotoksik ve Apoptotik Aktivitesinin İnsan Meme Kanser Hücrelerinde Araştırılması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__