Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
201 HDP(D)-2015/27 Arş.Gör.Dr. Mutlu GÜL (Bursa) İnebey Yazma Eser Kütüphanesi'nde Yer Alan Hadis Usûlü Kitapları Üzerine Bir Araştırma 269 İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
202 KUAP(İ)-2015/67 Doç.Dr. Çağatan TAŞKIN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNİN SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞMESİNDE KURUCU KUŞAK OLARAK ERENKÖY MÜCAHİTLERİNİN ROLÜ VE ZİHNİYET DEĞİŞİMİNİN KAYNAKLARI 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
203 KUAP(Z)-2015/38 Prof.Dr. Aydın İPEK "Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) ve Etlik Piliçlerde Yeme Farklı Miktarlarda Probiyotik ve Prebiyotik Karışımı İlavesinin Bağırsak Gelişimi, Bazı Stres İndikatörleri, Besi Performansı ve Karkas Parametreleri Üzerine Etkileri" 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
204 HDP(T)-2015/15 Prof.Dr. Alev ALP Fibromyalji hastalarında ve spastisitesi olan kronik inmeli hastalarda tüm vücut vibrasyon tedavisinin etkileri 12 TIP FAKÜLTESİ / FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON AD
205 HDP(F)-2015/22 Prof.Dr. Sevcan ÇELENK AEROALLERJEN UYARI SİSTEMİ -- (POLEN ALARM) 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
206 HDP(E)-2015/48 Doç.Dr. Zübeyde Sinem GENÇ Bologna Sürecinde Sürdürülebilir Gelişme İçin Çevre Eğitimine Altyapı Hazırlanması 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
207 HDP(V)-2015/18 Prof.Dr. Kadir YEŞİLBAĞ Besi Sığırlarında Viral Solunum Sistemi Enfeksiyonlarının Seroprevalansı 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / VİROLOJİ AD
208 KUAP(HMYO)-2015/51 Öğr.Gör.Dr. Rükan Kutlu KORLU VATANDAŞLARIN BELEDİYE VERGİLERİ ALGISI VE YEREL VERGİ BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ: BURSA ÖRNEĞİ 289 HARMANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU / MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
209 AYP(İİF)-2015/3 Dr.Öğr.Üyesi Zerrin FIRAT Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi' nde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurmaya Yönelik Çalışma 410 İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
210 KUAP(İ)-2015/76 Prof.Dr. Özhan ÇETİNKAYA Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Belediye Hizmetlerinin Kalitesine Yönelik Vatandaşların Memnuniyet Algısının Ölçülmesi 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE BÖLÜMÜ
211 HDP(MH)-2015/11 Doç.Dr. Nezih Kamil SALİHOĞLU Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde Atık Yönetim Sisteminin Oluşturulması 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
212 HDP(Z)-2015/8 Prof.Dr. Ümran ŞAHAN Non-protein amino asitlerin İpekböceklerinde (Bombyx mori L.) yaşama gücü, metamorfoz ve üreme performansları üzerine etkilerinin belirlenmesi: L-Canavanine'nin varlığının saptanması 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
213 HDP(T)-2015/3 Doç.Dr. Ulviye YALÇINKAYA Pediatrik grup Ewing Sarkomda immünohistokimyasal olarak EZH2 ekspresyonu ve klinikopatolojik prognostik faktörlerle ilişkisi 12 TIP FAKÜLTESİ / PATOLOJİ AD
214 HDP(T)2015/14 Doç.Dr. Kemal ÖZERKAN Siklofosfamide Bağlı Ovaryan Toksisiteyi Azaltmada Silymarinin Rolü 12 TIP FAKÜLTESİ / KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AD
215 HDP(T)-2015/4 Prof.Dr. Ünal EGELİ Meme kanserli HCC-1937 hücre hattında BMN673'ün apoptotik etkisinin görüntülenmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ BİYOLOJİ AD
216 HDP(T)-2015/2 Doç.Dr. Gülşah ÇEÇENER BMN-673 (Talazoparib)'in Triple Negatif Meme Kanseri Hücrelerinde Sitotoksik Etkisinin Belirlenmesi 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ BİYOLOJİ AD
217 HDP(E)-2015/12 Doç.Dr. Jale ELDELEKLİOĞLU Bireylerin Romantik İlişkilerindeki Mutluluk Düzeyleri ile İlişkilerine Olan İnançları ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
218 HDP(Z)-2015/7 Prof.Dr. Uğur BİLGİLİ Bir Yüksek Lisans Tezinde Kullanılacak Arıtma Çamurlarında Bazı Ağır Metal Analizleri 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
219 AYP(Z)-2016/6 Arş.Gör.Dr. İlknur ALİBAŞ TÜRKİYE'NİN FARKLI BÖLGELERİNDEN TOPLANAN TAZE FASULYE GENOTİP VE ÇEŞİTLERİNİN BAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
220 HDP(V)-2015/6 Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin CİHAN Türkiye'de Doğada yaşayan şahinlerin (Buteo spp - Buteo buteo, Buteo rufinus, Buteo lagopus) hematolojik ve biyokimyasal değerlerinin belirlenmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / İÇ HASTALIKLARI AD
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__