Tamamlanan Projeler

Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
81 HDP(Z)-2016/32 Prof.Dr. Kamil ALİBAŞ KANOLA TOHUMU VE BÖBREK İÇ YAĞLARINDAN BİYODİZEL ELDE EDİLMESİ 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
82 HDP(D)-2016/35 Prof.Dr. İsmail SAĞLAM Türkiye'de İlahiyat Fakültelerinde Eğitim Gören Uluslar arası Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma 269 İLAHİYAT FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
83 HDP(E)-2016/44 Yrd.Doç.Dr. Şirin İLKÖRÜCÜ 5-6 Yaş okul öncesi çocuklarında bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesinde aile katılımının etkisi 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
84 HDP(D)-2016/30 Prof.Dr. Adem APAK Klasik Coğrafya Bilgileri ışığında Kayrevân 269 İLAHİYAT FAKÜLTESİ / İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
85 AYP(TBMYO)-2016/13 Öğr.Gör.Dr. Pelin Fatma AKYUVA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı; Meyveli Yoğurt, Kefir ve Salep Üretimi İçin Alt Yapı Oluşturulması 276 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ
86 AYP(MH)-2016/11 Yrd.Doç.Dr. Sibel ŞARDAĞ İplik Kalite Özelliklerinin Tespitine Yönelik Alt Yapının Geliştirilmesi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
87 HDP(F)-2016/33 Yrd.Doç.Dr. Ercan PILIÇER Noktasal Radyoaktif Kaynakların Zırhlanması ve Muhafaza Edilmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
88 AYP(MH)-2016/9 Doç.Dr. Güray SALIHOĞLU Bursa Organize Sanayi Bölgesi Su Üretim Birimi'nin Çevresel Performansının Yaşam Döngüsü Analiziyle İyileştirilmesi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
89 HDP(F)-2016/29 Prof.Dr. Orhan GÜRLER Bursa ilinin farklı noktalarına ait toprak örneklerinin radyasyon zırhlama özellikleri ile bu özelliklere numunelerin fiziksel şartlarının etkisinin incelenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
90 HDP(E)-2016/34 Doç.Dr. Yunus ALYAZ Yabancı Dil Öğretimi İçin Dijital Oyun Esaslı Sunum Yazılımı Geliştirme 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
91 HDP(V)-2016/26 Arş.Gör.Dr. Gizem ALPAY İthal hayvanlarda Bovine Viral Diarrhoea Virus varlığının tespiti ve moleküler yöntemler ile tiplendirilmesi 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / VİROLOJİ AD
92 HDP(Z)-2016/27 Doç.Dr. Aysun ÇELİK TEMA PARKLARI VE BURSA İÇİN UYGUN TEMALARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
93 HDP(T)-2016/25 Prof.Dr. Fatma Zehra MİNBAY Glukoz uygulaması sonrası nesfatin-1 ve nöronostatin nöronlarında görülen aktivasyona glutamat antagonistlerinin etkisi 12 TIP FAKÜLTESİ / HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ AD
94 HDP(MH)-2016/28 Prof.Dr. Akın B. ETEMOĞLU Gözenekli malzemelerin kurutulması : Renk ve PH analizleri 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
95 HDP(T)-2016/13 Prof.Dr. Ufuk ŞEKİR ANTAGONİST KAS GERMENİN SIÇRAMA PERFORMANSI VE SIÇRAMA SIRASINDA AGONİST KAS AKTİVİTESİ ÜZERİNE AKUT ETKİLERİ. 12 TIP FAKÜLTESİ / SPOR HEKİMLİĞİ AD
96 HDP(T)-2016/14 Prof.Dr. Berrin TUNCA Olea europaea (zeytin) yaprağı özütünün Glioblastoma tümör hücrelerinde invazyon üzerindeki etkisinin araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ BİYOLOJİ AD
97 AYP(Z)-2016/8 Prof.Dr. Cihat TÜRKBEN Bahçe Bitkileri Bölümü Bağ Araştırma ve Uygulama Tesisi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
98 HDP(MH)-2016/21 Arş.Gör.Dr. İlker KÜÇÜKOĞLU Web Tabanlı Sınav Programı Optimizasyonu Yazılımı 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
99 HDP(F)-2016/23 Prof.Dr. Şule ÖZTÜRK Uludağ (Bursa)'da yayılış gösteren Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. üzerindeki epifitik liken çeşitliliğinin belirlenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
100 HDP(V)-2016/15 Prof.Dr. Murat YALÇIN Merkezi Olarak Uygulanan Oreksinin Posterior Hipotalamusta Siklooksijenaz İmmunoreaksiyonu Üzerine Etkileri 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / FİZYOLOJİ AD
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__