Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler
Fakülte :
SiraNo projeNo YurutucuUnvanAd tur baslik fakulte kabulButceDonem
81 HDP(Z)-2016/54 Prof.Dr. Ömer Utku ÇOPUR Dikenli İncir Meyvesinin Bazı Fizikokimyasal ve Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenerek Gıda Sanayinde Kullanımının Araştırılması 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
82 HDP(V)-2016/53 Prof.Dr. Nesrin ÖZFİLİZ Fermente ve Isıl İşlem Yöntemleri ile Hazırlanan Sucuklarda Kimyasal İncelemeler 266 VETERİNER FAKÜLTESİ / HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ AD
83 HDP(MH)-2017/9 Dr.Öğr.Üy. Cengiz TOĞAY Nesnelerin İnterneti Platformları için Verilerin Anonimleştirilmesine Yönelik Yeni Bir Metodun Geliştirilmesi 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Bilgisayar Mühendisliği
84 HDP(F)-2016/57 Prof.Dr. Elif DEMİRKAN Türkiye topraklarından izole edilmiş Bacillus sp. suşlarının petrol parçalama yeteneklerinin saptanması 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
85 HDP(Z)-2016/56 Doç.Dr. Emine Budaklı ÇARPICI Yonca- Şeker Mısırı Atığı Karışımlarında Farklı Karışım Oranlarının Silaj Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
86 AYP(MH)-2016/17 Doç.Dr. Ahmet Emir DİRİK Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Laboratuvarı Kurulumu 267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Bilgisayar Mühendisliği
87 AYP(E)-2016/18 Dr.Öğr.Üy. Rasim Erol DEMİRBATIR Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Müziksel İşitme Becerilerinin Bilgisayar Destekli Programlar Aracılığıyla Geliştirilmesi 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
88 HDP(T)-2016/48 Prof.Dr. Ahmet URSAVAŞ Obstrüktif Uyku Apne Sendrom'lu Hastalarda CPAP Tedavisinin Gündüz Uyku Hali ve Serum Substans P Düzeyleri Üzerine Etkisinin Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / GÖĞÜS HASTALIKLARI AD
89 AYP(MKPMYO)-2016/21 Öğr.Gör.Dr. Neşe ÖZMEN Mustafakemalpaşa İlçesine Özgü Kemalpaşa Peynir Tatlısı Üretimi, Manda Sütünün Çeşitli Ürünlere İşlenmesi ve Yöresel Sebze Fidesi Üretilmesi 280 MUSTAFA KEMALPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
90 HDP(T)-2016/38 Prof.Dr. Ünal EGELİ Hepatosellüler Karsinoma Hücre Hatlarında Tamus communis Bitkisinin Kök, Gövde ve Genç Sürgünlerine Ait Özütler İle Birlikte bir reseptör tirozin kinaz inhibitörü olan Sorafenibin Sitotoksik ve Antitümöral Etkilerinin Araştırılması 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ BİYOLOJİ AD
91 HDP(F)-2016/50 Dr.Öğr.Üy. Nurhayat DALKIRAN Nilüfer Çayı ( Bursa ) Alt Havzası Su Kalitesinin Bentik Omurgasızlar kullanılarak Belirlenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
92 HDP(T)-2016/36 Doç.Dr. Arzu YILMAZTEPE ORAL AKNE ROZASEALI HASTALARDA SERUM ENDOCAN VE İDO DÜZEYLERİ VE TANISAL DEĞERİ 12 TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ BİYOKİMYA AD
93 HDP(T)-2016/37 Doç.Dr. Nalan AKIŞ Yaşlılarda İlaç ve Bitkisel Ürün Kullanım Sıklığı, İlaç-İlaç ve İlaç-Bitki Etkileşimleri: Kentsel ve Kırsal Mahalle Örnekleri 12 TIP FAKÜLTESİ / HALK SAĞLIĞI AD
94 HDP(F)-2016/42 Prof.Dr. Nilüfer ÇİNKILIÇ Bakır (II) metali-karışık ligand komplekslerinin sitotoksisite ve DNA hasar etkilerinin çeşitli hücre hatlarında in vitro belirlenmesi. 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
95 HDP(F)-2016/43 Prof.Dr. Muhitdin AHMETOĞLU Infrared Işık Kaynağı Spektrumunun İncelenmesi 1 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
96 HDP(İ)-2016/46 Doç.Dr. Fikri Pala PALA Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Sosyal Kaygı ve Umutsuzluk Düzeylerine Müzik Terapinin Etkisi 7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
97 HDP(SYO)-2016/47 Öğr.Gör.Dr. Gülseren Çıtak TUNÇ BEDEN GÜVENLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI EBEVEYN VERSİYONUNUN TÜRKÇE UYARLAMASI 272 SAĞLIK YÜKSEKOKULU / SAĞLIK YÜKSEKOKULU
98 AYP(T)-2016/15 Doç.Dr. Fahrettin UYSAL Açıklanmayan Senkopu Olan Çocuklarda Uzun Süreli Holter Monitörizasyonunun Tanısal Değerliliği 12 TIP FAKÜLTESİ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD
99 HDP(Z)-2016/39 Doç.Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ Güney Marmara Bölgesi Ekolojik Koşullarına Uygun Buğday ve Tritikale Çeşit Geliştirme Çalışmaları 223 ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
100 HDP(E)-2016/45 Prof.Dr. Muammer DEMİREL Bursa'da Kızların Eğitimi (Bursa Kız Lisesi) 268 EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__